Eg ønskjer å frådele ei tomt

Kva får du?

  • Du får oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gardsnummer og bruksnummer.
  • Du får oppmålt og merka den nye eiendomsgrensa, og du får satt ned offentlege grensemerker der det er mulig.
  • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Link til rekvisisjonsskjema : Skjema oppmålingsforretning 

Kontaktinformasjon

Arnstein Bøklepp
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 918 65 990

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL