Holtamoan

På Holtamoan er det tre ledige boligtomter

Tomtestørrelse: ca 900 m2

Tomtepris: kr 141,- pr m2

Avstand til barnehage og skule: 2,5 km

Avstand til sentrum: 10 km