Nistutrøa

Det er tre ledige tomter i Nistutrøa.

Tomtestørrelse:

Sagvollvegen 7: ca 1100 m2

Grytvegen 5: ca 1100 m2

Nistutrøvegen 1: ca 700 m2. (NB! Tomta er smal og bratt)

Tomtepris: kr 189,- pr m2

 

 

Kontaktinformasjon

Håvard Stensønes
Einingsleiar Areal og naturforvaltning
E-post
Mobil 97 97 82 16