Kulturskolen på Indre Nordmøre

Kulturskolen på Indre Nordmøre er ein interkommunal kulturskule for kommunane Rindal, Halsa og Surnadal.

Skulen vart etablert som den første interkommunale kulturskulen i landet frå 1. august 1998. Rindal og Surnadal hadde musikkskouar fra 1980 og Halsa hadde kjøpt jenester frå Surnadal sidan 1993.

Skulen har administrasjonslokale i det regionale kulturhusetSkei i Surnadal. Undervisninga går føre seg der og rundt om på skulane og andre lokale i dei tre kommunane.