Logopedtenester

Logopedteamet gir tilbod både til barn i barnehage og i skule.

Teamet gir også hjelp til vaksne etter sakkyndig vurdering frå PPT.

Kva vanskar kan logopedane gi hjelp til?

  • Språkvanskar
  • Uttalevanskar
  • Taleflyt – stamming
  • Stemmevanskar
  • Erverva språk- og talevanskar
  • Afasi
  • Lyttetrening ved CI (Cochleaimplantat)