Logopedtenester

Logopedteamet gir tilbud både til barn i barnehage og i skole.

Teamet gir også hjelp til voksne hvor det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT.

Kva vansker kan logopedane gje hjelp til?

  • Språkvanskar
  • Uttalevanskar
  • Taleflyt – stamming
  • Stemmevanskar
  • Erverva språk- og talevanskar
  • Afasi
  • Lyttetrening ved CI (Cochleaimplantat)

Kontaktinformasjon

Anne Bøe
Logoped
E-post
Mobil 95 27 71 07