Meld frå om feil eller manglar

Dersom du vil melde frå om feil og manglar knytt til kommunen sitt veg-, vass- eller avløpsnett kan du fylle ut og sende inn skjemaet nedst på denne sida.

Meldingane kan for eksempel vera om hol i vegen, svarte gatelys, lågt vasstrykk, tett sluk, forureining på land og sjø, med meir.

Akutte situasjonar på kveld og helg

Ved akutte situasjonar på kveld og helg, ring teknisk vakt 416 35 388.

I ordinær arbeidstid, kontakt kommunen sitt sentralbord, tlf 71 65 58 00