Telefonvarsling

Nokre gongar oppstår det situasjonar som gjer at vi ønskjer å varsle deg raskt, eller vera sikre på at du har mottatt beskjeden frå oss. 

Da blir du varsla via telefon, og du mottar ein SMS eller ei talemelding (for deg som berre har fasttelefon) med nødvendig informasjon.

Korleis finn vi deg?

Vi nyttar tre ulike register for å nå ut med informasjon og varsel til deg:

  1. Privatpersonar: DIFIs kontaktregister (Altinn). Vi tilrår deg å leggje inn ditt mobiltelefonnummer og di epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. Når det offentlege skal kontakta deg, blir din kontaktinformasjon som oftast henta herfra, for eksempel når det gjeld sjølvmeldinga..
  2. Verksemder: Bedriftsregisteret på 1881.no. Her kan bedrifter med organisasjonsnummer logge seg inn via mobilnummer og oppdatere kontaktopplysninger.
    Verksemder kan med fordel registrere nøkkelpersoner/kontaktpersoner i Tilleggsregisteret. Du kan registrere opptil 6 mobilnummer per adresse. 
  3. Tilleggsregisteret ligg på nettsida varslemeg.no. Dette kan du nytte dersom du ønskjer å motta varsel for ei verksemd (kontaktperson) eller for ei adresse som du ikkje er registrert med bustadsadresse på (pårørande).

 

Har du ikkje blitt varsla?

 

Kva kan du gjere?

Oppdater opplysningene dine og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Dersom du bur på ein annen stad enn der du er folkeregistrert, kan du ta kontakt med oss i kommunalteknisk teneste, så retter vi opp i registra våre.