Vakttelefon veg, vatn og avløp

Ring 416 35 388 ved akutte situasjonar på kveld og helg.

Surnadal kommune har teknisk vakt som du når utanom ordinær arbeidstid i aktuelle situasjonar knytt til kommunale vegar, vatn- og avløpsnett. I ordinær arbeidstid kan du ta kontakt med kommunen sitt sentralbord 71 65 58 00