Vakttelefon veg, vatn og avløp

Ring 416 35 388 ved akutte situasjonar på kveld og helg.

Vakttelefon har nummer 416 35 388

Surnadal kommune har teknisk vakt som du når utanom ordinær arbeidstid i aktuelle situasjonar knytt til kommunale vegar, vatn- og avløpsnett. I ordinær arbeidstid kan du ta kontakt med kommunen sitt sentralbord 71 65 58 00. 

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Teknisk vakt
Mobil 416 35 388