Vatn- og avløpsgebyr

Prisane gjeld innanfor forsyningsområdet for kommunalt anlegg.

Utanfor kommunalt bustadfelt må abonnent betale for legging av inntil 50 meter av stikkleidning.

Kva betaler du for?

Logg deg inn og sjekk kva du betalar i kommunale avgifter

Gebyrsatsar

Gebyrsatsar
Eingongsgebyr/Tilknytning Pris
Vatn 8.750
Avløp 8.750
Gebyr vatn
Forbruksgebyr vatn Pris
Fast avgift bustad 2.532,50
Stipulert forbruksgebyr: bustader - BRA 0 -125 m2 1.482,19
Stipulert forbruksgebyr: bustader - BRA 126 - 375 m2 2.964,38
Stipulert forbruksgebyr: bustader- fom 376 m2 5928,75
Stipulert forbruksgebyr: Fritidshus/hytter - BRA 0-125 m2 1.482,19
Forbruksgebyr avløp
Forbruksgebyr avløp Pris
Fast avgift bustad 2.311,25
Stipulert forbruksgebyr: bustader - BRA 0 -125 m2 1.244,53
Stipulert forbruksgebyr: bustader - BRA 126 - 375 m2 2.489,06
Stipulert forbruksgebyr: bustader - BRA fom 376 m2 4.978,13
Stipulert forbruksgebyr: Fritidshus/hytter 1.244,53

For næring og avrekning etter vassmålar er det eigne satsar.
 

Komplett gebyr og prisliste (desse prisane er eksl. mva)