Hardhetsgradar på kommunalt drikkevann i Surnadal

I samband med installasjon av ein del vaske- og oppvaskmaskiner, samt ein del andre kjøkkenmaskiner, tilrår vi tabellen her som referanse

Hardhetsklassar

Vatnets hardhetsklassar

Tyske hardhetsgradar dH

Kalsium mg/l Ca

Meget bløtt vatn

0 – 2,1

0 – 15

Bløtt vatn

2,1 – 4,9

15 – 35

Middels hardt vatn

4,9 – 9,8

35 – 70

Hardt vatn

9,8 – 21

70 – 150

Meget hardt vatn

21 +

150 +

 

Kommunale vassverk Surnadal

Vassverk

Prøvedato

Kalsium mg/l CA

Tyske harhetsgrader dH

Vannets hardhetsklasse

Nedre Surnadal (Fauskåa)

Oktober 2019

0,6

0,1

Meget bløtt vann

Stangvik (Prestelva)

Oktober 2019

2,5

0,4

Meget bløtt vann

Kvanne

Oktober 2019

9,1

1,3

Meget bløtt vann

Todalen (Bjøråa)

Oktober 2019

40

5,6

Midels hardt vann

Mo og Øvre Sæter

Oktober 2019

15

2,1

Bløtt vann

Holtamoen

Oktober 2019

4,4

0,6

Meget bløtt vann

Bæverfjorden (Sæterbø)

Oktober 2019

7,7

1,1

Meget bløtt vann

Bøfjorden

Oktober 2019

6

0,8

Meget bløtt vann

Nordvik (Sollia)

Oktober 2019 0,9 0,1 Meget bløtt vann

Bele

Oktober 2019 0,5 0,1  

 

 

Drikkevassforskrifta

 

Drikkevassforskrifta stiller ikkje krav til maksimalt innhald av kalsium, magnesium eller total hardhet i vatnet, da det ikkje er helsemessige ulemper knytt til hardt vann, berre bruksmessige. Tvert imot tyder undersøkingar frå fleire land på at befolkninga er mindre utsett for hjerte-/karsjukdomar i område med hardt vann enn i område med bløtt vatn. Kalsium i drikkevatnet gir også mindre problem med korrosjon i vassleidningsnettet, og det er difor ønskjeleg at kalsiumkonsentrasjonen ikkje er for låg.

Eit optimalt innhald av kalsium vil normalt liggje mellom 15-25 mg Ca/l. I dette området vil ikkje dei bruksmessige problema vera vesentlege, samtidig som andre omsyn som korrosjonsproblem blir ivaretatt. Magnesiuminnhaldet bør vera lågare enn 10 mg Mg/l, noko det normalt er i Norge.

Hardheta i vatnet blir i Norge normalt oppgitt i tyske hardhetsgradar (dH°) eller i mg Ca/l. Omrekningsfaktoren mellom hardhetsgradar og kalsium er 7,14. (Dvs. at 1 dH° = 7,14 mg Ca/l). Det varierar litt korleis laboratoria og faglitteraturen delar inn i hardhetsklassar, men vi refererer her eit eksempel på muleg inndeling:

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL