Private brønner og vassanlegg

Private brønner og vassanlegg i Surnadal. Registering av vassverksdata i Surnadal

Private brønnar med fleire enn ein husstand, og private vassbehandlingsanlegg, er underlagt dei same krava som kommunale anlegg i Drikkevassforskrifta.

Alle vassverk skal koordinatbestemmast, og eigarane kan gjere dette på heimesida til Mattilsynet via linken https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/naa_kan_vannverkene_selv_legg_inn_koordinater.19603

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vassforsyningssystem, godkjenner vassbehandlingsprodukt og utarbeider forskrifter og rettleiarar.

Surnadal kommune er ikkje ansvarleg for drift og tilkopling av private anlegg.

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL