Trefelling

Her finn du informasjon som gjeld til trefelling i Surnadal

På kommunal grunn

Skal du felle tre på kommunal grunn, må du først spørre kommunen om lov.

Hugs å avklare med naboane før du startar arbeidet.

Sjølve felling må de gjere sjølv, eller leie inn nokon.

De har sjølv ansvaret for fellinga.

På privat grunn

Trefelling på privat grunn har kommunen ikkje noko med.