Gatelys

Surnadal kommune har vedlikehaldsansvar for gatelys langs kommunale vegar, gang- og sykkelvegar.

Kva for gatelys er kommunen sitt ansvar?

Vi har eiga publikumsside med kartløysing for melding av feil på kommunale gatelys. Når du zoomar inn på kartet over Surnadal kommune ser du kommunale gatelys merka med gul farge.  

Du kan sende oss feilmelding på kommunale gatelys det måtte gjelde via lenka under. Fylkeskommunale gatelys er merka med grå farge. Det er ikkje muleg å sende feilmelding til oss om desse.

Meld feil på kommunale gatelys

Meld feil på gatelys

Foto. Kart kommunale gatelys. - Klikk for stort bilde