Søknadsfrist: 1. november

Søknadsfristen er løpande og søknadar blir behandla fortløpande gjennom året.