KommuneTV

Følg med på kommunestyremøte direkte eller sjå opptak i etterkant

Kommunestyret sine møter blir sendt live på internett.
Det er sett opp to kamera, eit mot ordførar og talarstol, og eit mot salen.
I tillegg vil det vere mogleg å sjå det som blir vist på projector/lerret.
Med andre ord tre kameravinklar som sluttbrukaren sjølv kan velje mellom.

Her kan du no følgje med på møta direkte eller sjå opptak i etterkant, alt i frå ei og same nettside.
Dette fungerar både frå pc, nettbrett og mobiltelefonar!