Folldalsvegen blaut og dårleg

Statkraft melder at vegen innover Folldalen i mellom Follsjø og Gråsjø for tida er svært blaut og dårleg pga anleggsarbeidet.  

Her kan du sjå filmen om arbeidsmetodikken i Heimetenesta

- Filmen viser arbeidskvardagen vår på ein kjempegod måte, seier einingsleiar Annett Ranes. 

Nærmare 1600 registrerte med korona sidan slutten av januar

- Våre eige tal viser langt fleire smittetilfelle enn den nasjonale statistikken (MSIS).

Nødvendige tiltak grunna korona-smitte i Heimetenesta

          Heimetenesta har hatt nokre av tilboda sine stengde eller redusert i 14 dagar. Vi ser det dessverre naudsynt å forlenga denne perioden med ytterlegare 14 dagar.

Beredskap i samanheng med situasjonen i Ukraina

Om jodtablettar og eigenberedskap:

80 år sidan flystyrt

5. mars er det 80 år sidan flyet til den skotske RAF-piloten Sandy Gunn vart skote ned over Nordmarka  i Surnadal

Søkelys på eigenberedskap

Tenk igjennom kva farar og ulykker som kan ramme deg heime, og forbered deg best muleg. Dersom strømmen blir borte eller du blir isolert av veret i fleire dagar, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i minst tre døgn.

Tilskot til tilrettelegging av historiske ferdselsårer

      Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer – og, om du les til endes i dette innlegget: du kan også søkje til mangt anna.

Nødvendige tiltak grunna korona-smitte i Heimetenesta

Fleire tilbod i Heimetenesta blir no stengde eller reduserte i to veker framover.

Smittesituasjonen i kommunen og utbrotet ved sjukeheimen