Eldrearbeidsprisen 2018

Eldrearbeidsprisen vart etablert i 2011 og vi lyser no ut etter kandidatar for 2018.

Prisen skal gå til person, lag eller foreining som har utmerka seg positivt i ulønna eldrearbeid.

Send forslag på kandidat til kommunen innan 1. oktober 2018.

E-post: post@surnadal.kommune.no

Eller: Surnadal kommune v/eldrerådet, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal