Ledige veterinærvakter i Surnadal og Halsa

Foto av dyrlege i fjøs - Klikk for stort bilde canva.com

Vi har ledig 3 stk. avtalar om veterinærvakt for 1 år, gjeldande frå 01.01.2024. Søknadsfrist: 4. oktober 2023. 

Ledige avtalar om veterinærvakt 

Vaktordninga dette gjeld er i området Surnadal kommune unntatt Øvre Surnadal, og i delar av Heim, tidlegare Halsa kommune. Det kan bli aktuelt å forlenge avtalane med 1 år til, slik at det totalt blir 2 år.

Kommunane Surnadal, Rindal og Heim samarbeider om vakta og har ansvaret for å ha veterinærar på vakt utanom vanleg arbeidstid. Vakta vart utlyst for 3 år sidan, no kan vaktavtalane forlengast med 1 år og eventuelt 1 år til, før vi skal ha ny anbodsrunde.

Veterinærar som søker må beherske norsk språk, munnleg og skriftleg.

Søknadsfrist: 4. oktober 2023. 

Kontraktsdokument og kontaktinformasjon

Les meir om nødvendige opplysningar i søknaden i kontraktsdokumentet (PDF, 460 kB), spesielt punkt 5.2 Tilbudets utforming.

For meir informasjon, kontakt Elin Moen Lysø, på e-post eller mobil: 952 59 360