Pårørendeskole vår 2019

Eit undervisningstilbod til deg som har eit familiemedlem eller en ven med demenssjukdom eller som er spesielt interessert.

Stad:                   Surnadal Sjukeheim                        

Start:                  30.januar 2019

Tid:                     Kl. 19.00 – 21.00      

Varighet:           6 kveldar                          

Påmelding til heimesjukepleien på

dagtid 08.30 – 15.00:

Surnadal :  tlf 90823882 el 90803682

Rindal :  tlf 95059062

innan 25.januar

Alle kurskveldar har kaffepause og det blir sett av god tid til spørsmål og uformelle samtalar.

Pårørendeskole vår 2019 (PDF, 242 kB)