eDialog - Send sikker digital post til oss

Vi har teke i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei er unntatt offentlegheit.

E-post er ein usikker kanal

Mange sender dokument til kommunen via e-post.  E-post kan vere ein usikker kanal, e-postar kan bli stoppa i spamfilter eller ikkje komme fram av andre årsakar. 

Bruk eDialog

Ved å nytte tenesta eDialog, kan du no sende oss dokument via ein sikker kanal.
Vi oppfordrar både privatpersonar og verksemder til å nytte eDialog til å sende dokument trygt inn til oss!

Sentralt postmottak

Postmottak Surnadal kommune

Indre Nordmøre barneverntjeneste

NB! DU KAN KUN SENDE FILER I PDF DIREKTE TIL BARNEVERNET MED EDIALOG.

Postmottak barnevern

For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID med meir).

Når du har logga deg inn, fyller du ut skjemaet og lastar opp dokumentet du vil sende oss (dokument må vere i PDF-format).

Slik fyller du ut skjemaet

 • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer).
 • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne).
 • Tittel:  Kva dokument du sender og gjerne saksnummeret dersom dette er kjend.
 • Kommentar:  Gi gjerne ein utfyllande beskriving av forsendinga di.
 • Husk å laste opp relevante vedlegg i PDF-format.
 • Klikk på "Send forsendelse" - forsendinga blir kryptert og sendt direkte til vårt sak/arkivsystem. 
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post.

 

Fordelane med eDialog er fleire:

 • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal
 • Det gir ein sikker identifikasjon av kven som er avsender
 • Innsendt post blir sendt rett inn i vårt sak/arkivsystem


Vi anbefalar deg å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er unntatt offentlegheit.

E-post kan framleis brukast for enkle spørsmål og henvendingar som ikkje skal journalførast i kommunen sitt sak/arkivsystem.

Du skal ikkje bruke eDialog dersom

 • Surnadal kommune har elektroniske skjema til formålet, for eksempel søknad om plass på barnehage, SFO og kulturskule, søknad på stilling og så vidare.

Våre skjema finn du her.