Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen.

Kommunestyret har ansvaret for hovudtrekka i korleis kommuneadministrasjonen er organisert, og for langtidsplanar, utbyggingsoppgåver, langtidsbudsjett og bustadbyggingsprogram. Det er også kommunestyret som vel medlemmer og leiar og nestleiar til hovudutvala og andre nemnder og råd.

 

Bilde av medlemmane i Kommunestyret - Klikk for stort bilde Nathan Lediard       

 

Kommunestyret i Surnadal 2019-2023
Folkevalde Parti Tlf. E-post
Margrethe Svinvik Sp 90954375 E-post
Hugo Pedersen Sp 91129434 E-post
Tove Mogstad Sp 99352153 E-post
Ragnhild Ansnes Mo Sp 92202656 E-post
Ragnar Halle Sp 98657743 E-post
Bernt Venås Sp 91838610 E-post
Lars Inge Kvande Sp 95198822 E-post
Ingebrigt G. Moen Sp 97184078 E-post
Bergsvein Brøske Sp 91175355 E-post
Gunnhild Vetleseter Bøe Sp 98088906 E-post
Janne Husby Haugen Sp 97981892 E-post
Kari Evensen Sp 95021788 E-post
Sondre Ormset Sp 93695513 E-post
Annett Ranes Ap 92338986 E-post
Helge Røv Ap 91183169 E-post
Rakel Polden Ap 48054672 E-post
Jorid Aarvåg Ap 97517593 E-post
Odd Asbjørn Bævre Ap 91303369 E-post
Ingrid Bergheim Ap 98863886 E-post
Olav Bergheim Ap 48296315 E-post
Laila Buskenes Aune Ap 90629898 E-post
Tor Rune Halset H 97437733 E-post
Ole Joar Karlstad Bruset H 93632542 E-post
Nils Petter Tonning FrP 90995153 E-post
Johannes Vaag FrP 47751905 E-post
Eli Vullum Kvande MDG 99542440 E-post
Ole Stensby SV 90706844 E-post