Medlemmar i kommunestyret

Kommunestyret i Surnadal 2019-2023

Kommunestyret i Surnadal 2019-2023
Folkevalde Parti Tlf. E-post
Margrethe Svinvik Sp 90954375 E-post
Hugo Pedersen Sp 91129434 E-post
Tove Mogstad Sp 99352153 E-post
Ragnhild Ansnes Mo Sp 92202656 E-post
Ragnar Halle Sp 98657743 E-post
Bernt Venås Sp 91838610 E-post
Lars Inge Kvande Sp 95198822 E-post
Ingebrigt G. Moen Sp 97184078 E-post
Bergsvein Brøske Sp 91175355 E-post
Gunnhild Vetleseter Bøe Sp 98088906 E-post
Janne Husby Haugen Sp 97981892 E-post
Kari Evensen Sp 95021788 E-post
Sondre Ormset Sp 93695513 E-post
Annett Ranes Ap 92338986 E-post
Helge Røv Ap 91183169 E-post
Rakel Polden Ap 48054672 E-post
Jorid Aarvåg Ap 97517593 E-post
Odd Asbjørn Bævre Ap 91303369 E-post
Ingrid Bergheim Ap 98863886 E-post
Olav Bergheim Ap 48296315 E-post
Laila Buskenes Aune Ap 90629898 E-post
Tor Rune Halset H 97437733 E-post
Ole Joar Karlstad Bruset H 93632542 E-post
Nils Petter Tonning FrP 90995153 E-post
Johannes Vaag FrP 47751905 E-post
Eli Vullum Kvande MDG 99542440 E-post
Ole Stensby SV 90706844 E-post