Mo barnehage

Lokalisering

Mo barnehage ligg fint plassert mellom åker og eng ca.15 km nord for Skei sentrum.

Organisering

Barnehagen er ein del av Mo oppvekstsenter. Oppvekstsentret har elevar frå 1.-.7 trinn, ei småbarnsavdeling med 9 plassar i alderen 0-3 år og ei storbarnsavdeling med 18 plassar i alderen 3-6 år.

Særpreg

Barnehagen er omkransa av flotte friområde, med gangavstand til elv og skog. Vi har eit friluftsområde som blir flittig bruka til turar. Samstundes nyttar vi nærmiljøet vårt aktivt gjennom året.

Kontaktinformasjon

Mo barnehage
Mobil 481 91 453
Beret Sande
Einingsleiar Mo oppvekstsenter
E-post
Mobil 907 85 673
Lene Moen
Styrar Mo barnehage
E-post
Mobil 482 40 739

Åpningstider

Måndag - fredag:
07.00 - 16.30

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal

Besøksadresse:
Mo oppvekstsenter
Nordsida 1336
6655 Vindøla