Mo barnehage

Lokalisering

Mo barnehage ligg fint plassert mellom åker og eng ca.15 km nord for Skei sentrum.

Organisering

Barnehagen er ein del av Mo oppvekstsenter. Oppvekstsentret har elevar frå 1.-.7 trinn, ei småbarnsavdeling med 9 plassar i alderen 0-3 år og ei storbarnsavdeling med 18 plassar i alderen 3-6 år.

Særpreg

Barnehagen er omkransa av flotte friområde, med gangavstand til elv og skog. Vi har eit friluftsområde som blir flittig bruka til turar. Samstundes nyttar vi nærmiljøet vårt aktivt gjennom året.

Artikkelliste