Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hos barn og unge.

Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og gir brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområde og roller.

Barn og unges helseteneste (helse-mr.no)