Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er eit tilbod til alle familiar med barn i alderen 0-5 år.
Konsultasjonar med lege er annakvar tysdag i oddetalsveke.

Logg inn på Helsenorge for å:

  • be om time hos helsesjukepleiar
  • endre eller avbestille time
  • sende melding til helsesjukepleiar


Logg inn på Helsenorge

Helsestasjonen tilbyr:

Helsestasjon for barn 0–5 år er eit gratis tilbod for barn og foreldre i den kommunen du bur i. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd frå helsesjukepleiar, lege og fysioterapeut. Alle som jobbar hos oss har teieplikt.

Les meir om kva helsestasjonen kan tilby deg

Gå til Surnadal helsestasjon på Facebook

Nyttig informasjon