Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis oppfølging hos jordmor og/eller fastlege.

Jordmor tilbyr:

Du får tilbud om ni svangerskapskonsultasjoner inkludert fosterdiagnostikk og ultralyd.
Dersom fastlege eller jordmor sammen med deg vurderer at det er behov for flere konsultasjoner kan du få det.

Les mer om hva jordmor kan tilby deg

 

Jordmorvakt

Jordmor i Surnadal samarbeider med jordmorvakta i Orkdal, og har vaktberedskap for gravide og fødande i Surnadal.

 

Når bør du kontakte jordmorvakt?

  • ved oppstart av fødsel ( rier og/eller avgang av fostervatn)
  • ved lite/ikkje kjent liv
  • ved blødningar
  • ved magesmerter

 

Beredskapstelefonar jordmorvakt

Beredskapstelefonar for gravide og fødande i Surnadal
Beredskapstelefonar Telefonnummer
Beredskapstelefon for jordmor i Surnadal 47 67 86 09
Beredskapstelefon for jordmor i Orkdal 90 90 90 65

 

Etterkontroll og prevensjonsveiledning

  • Vi tilbyr etterkontroll 6 uker etter fødselen.
  • Vi tilbyr prevensjonsveiledning.


Nyttig informasjon: