Tilrettelegging av bustad

Kven får tilbodet?

Alle som bur i kommunen og har nedsett funksjonsevne, som gjer at bustaden må tilpassast/endrast slik at du skal klare deg sjølv i eigen heim så lenge som mogleg.

Ergoterapeuten samarbeider med teknisk etat (tilskot/lån frå Husbanken), byggefirma og arkitekt om endringar/tilbygg.

Startlån og tilskot kan gis til barnefamiliar, eldre, personar med nedsett funksjonsevne eller andre som bur i ein uegna bustad og enten vil kjøpe bustad eller utbetre/tilpasse bustaden sin. 

Les meir om korleis søkje startlån og tilskot hos Husbanken