Tilrettelegging av bustad

Kven får tilbodet?

Alle som bur i kommunen og har nedsett funksjonsevne, som gjer at bustaden må tilpassast/endrast slik at brukaren skal klare seg sjølv i eigen heim så lenge som mogleg.

Ergoterapeuten samarbeider med teknisk etat (tilskot/lån frå Husbanken), byggefirma og arkitekt om endringar/tilbygg.

Husbanken, lån/tilskott

Kontaktinformasjon

Arnhild Sæter
Ergoterapeut
E-post
Mobil 482 07 149

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL