Psykisk helsehjelp for vaksne over 18 år.

Psykiatrisk sjukepleiar tilbyr hjelp i form av behandling og rettleiing til deg som har psykiske problem. Du kan ta direkte kontakt sjølv, eller be fastlegen eller behandlaren din om hjelp.

Kva får du?

Samtalar og rettleiing ved depresjon, angst, samlivsbrot, sjølvmordstankar etc.

Kva kostar tilbodet?

Tilbodet er gratis.

Hjelp frå andre tenester

Tilbodet er avhengig av kor alvorleg situasjonen din er, og kva som må til for at du får det betre. Psykiatrisk sjukepleiar kan ved behov samarbeide med og rettleie vidare til andre tenester for å finne rette tilbod.

Dette kan vera:

Kontaktinformasjon

Anita Faksnes Melkild
Psykiatrisk sjukepleiar
E-post
Mobil 952 61 998