Psykisk helsehjelp for vaksne over 18 år.

Du kan få hjelp av kommunepsykolog eller psykiatrisk sjukepleiar.

Kommunepsykolog Daniela Bjerklund:

Psykologtenesta vil i hovudsak vere vaksne over 18 år, som:

  • har eller står i fare for å utvikle psykiske lidingar,
  • rusmiddelbruk
  • eller har vorte utsett for vold, traumer og overgrep.

Psykologtilbodet skal vere lett tilgjengeleg, gratis og utan henvisning – eit lavterskeltilbod. Det betyr at du kan kontakte psykologen direkte for vurdering av samtale. Kommunepsykologen samarbeider også med andre instansar i kommunen, slik som skular, barnehagar, helsestasjon, fastlegar og liknande, for å drive med rettleiingg og førebyggande arbeid som kan nå ut til større delar av befolkninga. Daniela jobbar 50% som kommunepsykolog i Surnadal og 50% i Rindal.

Tenesta vil og kunne tilby videokonsultasjon dersom det er aktuelt.

Psykiatrisk sjukepleiar Anita Faksnes Melkild:

Psykiatrisk sjukepleiar tilbyr hjelp i form av behandling og rettleiing til deg over 18 år som har psykiske problem. Du kan ta direkte kontakt sjølv, eller be fastlegen eller behandlaren din om hjelp.

Kontaktinformasjon:

Du finn kontaktinformasjon til både psykolog og psykiatrisk sjukepleiar til høgre på denne nettsida.

Kva får du?

Samtalar og rettleiing ved depresjon, angst, samlivsbrot, sjølvmordstankar etc.

Kva kostar tilbodet?

Tilbodet er gratis.

Hjelp frå andre tenester

Tilbodet er avhengig av kor alvorleg situasjonen din er, og kva som må til for at du får det betre. Psykiatrisk sjukepleiar kan ved behov samarbeide med og rettleie vidare til andre tenester for å finne rette tilbod.

Dette kan vera:

Kontaktinformasjon

Anita Faksnes Melkild
Psykiatrisk sjukepleiar
E-post
Mobil 952 61 998
Daniela Bjerklund
Kommunepsykolog
E-post
Mobil 477 60 861

Kontakttider: Kvardagar kl. 08.00-15.00