Sommerrotunet aktivitetshus

Ved Sommerrotunet aktivitetshus ligg administrasjonen til Bu- og aktivitetstenesta.

Aktivitetshuset har dagtilbod for menneskje med utviklingshemming og/eller andre samansette bistandsbehov.

Kven kan få dagtilbod?

Personar med utviklingshemming og/eller andre samansette bistandsbehov som er over 18 år kan få tilbod.

Kva kan du få?

Du kan få tilbod om eit dagtilbod på kvardag, mellom kl 09.00 og 14.00.

Vi tilrettelegg aktiviteter ut i fra ditt behov og ønske som stimulerer til vedlikehald og betring av fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter.

På aktiviteteshuset skal du oppleve livskvalitet, tryggleik, trivsel, å bli respektert og verdsett.

Kva gjer vi ved Aktivitetshuset?

Gjennom veka har vi faste aktivitetar, som turar, svømming, musikk/dans og kantineaktivitet.

Vi har i tillegg ein del pakkeoppdrag for andre verksemder.

I samband med høgtider arrangerer vi ulike aktivitetar i samband med høgtida.

Vi har eiga sanseavdeling, med et kvitrom, grønrom, blårom, sansebad og musikkrom.

Kven kan søkje på dagtilbod?

Du må ha ei utviklingshemming, psykiske vanskar eller andre samansette bistandsbehov, som gjer det vanskeleg for deg å stå i eit anna arbeidsforhold. Du må vere bosett i Surnadal kommune.

Korleis søke?

Søknadsskjema ligg her

Papirsøknad sender du til

Surnadal kommune
ved Koordinerande eining
Bårdshaugvegen 1
6650 Surndadal

Behandlingstid

Alle søknadar blir behandla etter til fristar i gjeldande  lov- og avtaleverk

Andre tilbod

Ein kveld i veka arrangerer bustadane for utviklingshemma ei trimgruppe. Dersom du tykkjer at dette høyrest aktuelt ut kan ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Sommerrotunet aktivitetshus
Telefon 71 66 02 33

Åpningstider

Mandag - fredag
09:00 - 14:00

Stengt i fellesferien

Adresse

Røssmovegen 26
6650 SURNADAL