Diverse kart

 

Kart: Åsbøen - Kårvatn

Bok 1 detaljkart:

Kartet viser plasseringa av namnegardane som er med i band 1.

 

Bok 1 oversiktskart:

Kartet over Surnadal kommune. Gardane denne boka omfattar, er markert med mørkare farge.

 Kart: Brøskja - Kvande

Bok 2 detaljkart:

Kartet viser plasseringa av namnegardane som er med i band 2.

 

Bok 2 oversiktskart:

Kartet over Surnadal kommune. Gardane denne boka omfattar, er markert med mørkare farge.

 

Kart: Søyset - Hyllbakkan

Bok 3 detaljkart:

Kartet viser plasseringa av namnegardane som er med i band 3.

 

Bok 3 oversiktskart:

Kartet over Surnadal kommune. Gardane denne boka omfattar, er markert med mørkare farge.

 

Kart: Pollen - Sogge

Bok 4 detaljkart:

Kartet viser plasseringa av namnegardane som er med i band 4.

 

Bok 4 oversiktskart:

Kartet over Surnadal kommune. Gardane denne boka omfattar, er markert med mørkare farge.