Bygdebøker for Surnadal

Klikk for stort bilde   

Sideinnhald:

Bygdeboksida er under oppbygging, meir tekst og lenker til nettbutikk kjem snart.

Om bygdebøkene

Kontakt oss

Nettbutikk

Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

Om prosjektet/ dei som arbeider med det

Om bygdebøkene

Dette er bøkene om folket i Surnadal frå 1500/1600-talet og fram til i dag. Bøkene er ei gullgruve for slektsinteresserte, men inneheld også skattar til glede for alle andre som på ein eller annan måte har tilknyting til kommunen.

Bøkene byggjer på dei gamle bygdebøkene til Hans Hyldbakk. Informasjonen frå desse er revidert og ført fram til i dag. I tillegg har bøkene fått eit moderne design med mange flotte bilete og andre illustrasjonar.

Alle bustadar i kommunen får eit eige kapittel i bøkene, og både gardar, husmannsplassar og andre heimar innafor eit geografisk område kjem i same band. Kva namnegardar dei ulike bøkene dekkjer, finn du under kvart enkelt band.

Vi arbeider med stadig nye bygdebøker. Det er venta at serien blir på minst 10 bøker før alle heimar i  kommunen er komne mellom to permar.

Kontakt oss

Bygdebokkontoret

Postadresse: Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Besøksadresse: Surnadal kulturhus, Svartvassvegen 1, 6650 SURNADAL

Tlf. 41 49 43 40

E-postadresse:

siv.oddrun.snekvik@surnadal.kommune.no

Har du opplysningar til oss i bygdebokprosjektet? Send inn her:

Felt merket med * må fylles ut

 

Band 1 

Bygdebok for SURNADAL; Åsbøen - Kårvatn

Klikk for stort bildeBoka omfattar namnegardane Åsbøen, Nordvik, Svinvika, Hjellnes, Todalshaugen, Kvennset, Husby, Hala/Halle, Kårvatn, Taløyan/Talgø, Bruset, Øye, Ørsalen, Hallset og Ansneset.

Klikk for stort bilde

Utgjeve 2016.

Kart

Rettingar

Nettbutikk, link band 1

Tilleggsstoff og oppdateringar

Band 2

Bygdebok for SURNADAL; Brøskja - Kvanne

Klikk for stort bildeBoka omfattar namnegardane Brøskja/Brøske, Ytre Stangvik/Yttergarden, Indre Stangvik med Finnvikan, Grønneset og Kvanne. 

Klikk for stort bildeUtgjeve i 2017

Kart

Rettingar

Nettbutikk, link band 2

Tilleggsstoff

Band 3

Bygdebok for SURNADAL; Søyset - Hyllbakkan

Klikk for stort bilde Boka omfattar namnegardane Søyset, Mo, Røen, Bårdlia, Grytskogan, Melhus, Steinberget (Ytre og Indre), Hollen, Gjerstad, Haugen, Lia, Tretta og Hyllbakkan.

Klikk for stort bilde

Utgjeve 2018. 

Rettingar

Nettbutikk, link band 3

Tilleggsstoff

Band 4

Bygdebok for SURNADAL; Pollen - Sogge

Klikk for stort bildeBoka omfattar namnegardane Pollen, Engjan, Engslettet, Kvenndalen, Kvennbøen, Ellevset, Holten, Mellingan, Østbøen, Åsen, Karlhaugen, Ranes, Øyan, Faksneset og Sogge.

Klikk for stort bilde Utgjeve i 2020

Kart

Rettingar

Nettbutikk, link band 4

Tilleggsstoff

 

Om prosjektet/ dei som arbeider med det

Klikk for stort bildeBygdeboknemnda S. Hasselø  Ei nemnd med seks representantar frå politikk, administrasjon og frivillige organisasjonar er øvste styrande organ for arbeidet med dei nye bygdebøkene. I 2020 er desse personane med i nemnda:
Bak frå venstre: Lilli Husby, Råg Ranes og Lars Polden. Fremst frå venstre: Tove Mogstad, Jon Storløkken og Gudrun Langli Storholt.

To personar er tilsette i deltidsstillingar i bygdebokprosjektet. Dei reviderer og oppdaterer bøkene i samarbeid med dei frivillige som deltek i arbeidet.

Klikk for stort bildeSiv Oddrun Snekvik Nathan Lediard   Siv Oddrun Snekvik (f. 1970), prosjektkoordinator i bygdebokprosjektet. Ho er utdanna førskulelærar og har gjennomført kurs i slektsgransking ved høgskulen i Volda. Siv Oddrun har tidlegare arbeidd som pedagog i barnehage og småskule.

 

 

 

 

Klikk for stort bildeNorunn Holten Nathan Lediard   Norunn Holten (f. 1964), prosjektmedarbeidar i bygdebokprosjektet. Ho er cand.philol. med hovudfag i norsk frå Universitetet i Trondheim, og har tidlegare arbeidd som lærar og journalist.

 

I tillegg deltek ei lang rekkje frivillige i prosjektet. Utan innsatsen til desse ville arbeidet med bygdebøkene blitt umuleg å gjennomføre.