Rettingar og tillegg, band 1; Åsbøen Kårvatn

 

  • Nedanfor finn du rettingar og oppdateringar av opplysningar i band 1 av Bygdebok for Surnadal.
  • Gardane står i alfabetisk rekkjefølgje
  • Heimane under kvar gard er også alfabetisk ordna

Ansneset

Vorpneset

Side 552 (6-1): Kona til Lars Jakobson (barn nr. 4), Ingeborg Halvorsdotter, kom frå Ora, Indre Stangvik.

Bruset

Brusethaugen

Side 398 (10-1):Søskena til Ragnhild Estensdotter, sjå Grønnesberget (eldre).

Elvagard

Side 411 (17-1): Gjeld barn nr. 5 og 6: Halvard Larsson Blekkan, f. 1915, son til Marit Pedersdotter (barn nr. 5), busette seg på Midtbu, Sylte, og ikkje Bekketun (Bua), Åsgard. Der hamna derimot søskenbarnet Hallvard, f. 1919, son til Ole Pederson (barn nr. 6). (Kjelde: Lars Jostein Bævre 22.8.16.)

Hala

Austistua

Side 300 (1-1): Barn nr. 4, John, var født ca. 1657. Han var 9 år i MT 1666.

Gardsplassen

Side 341 (15-2): Ole, f. 1781, hamna på Evjestad, Søyset. Sjå 12-3 under Evjestad.

Pestua

Side 312 (4-10): Maren Knutsdotter, f. 1827, er ikkje mor til Johan (f. 1847). Mora til Johan er ved dåpen kalla «Marit Knutsdr Halle», som truleg er Marit K Lunde, f. 16.1.1821 i Hof, Vågå, sjå Melen under Mo. Ho vart gift med Arnoldus «Vingevold» i 1870.

Hallset

Naustvollen

Side 519 ( 24-1): Far til Arnt Andersson, f. 1822, vart gift i Lysthuset, Ytre Stangvik. Familien hans finn du der.

Nestua

Side 474 (1-5): Barn nr. 4, John, var født ca. 1757.

Hegerneset

Side 530 (28-7c): Anne Sofie Olsd. frå Reiten, Fiskje f.  26.12.1840. Anne Sofie var gift tidlegare, sjå Melatrøa, Røv

Stue i Baugen

Side 533 (30-1): Isak Olsson var f. kring 1775. Han var 6 år i skiftet etter faren i 1881. Isak Olsson var frå Oppistua Steinberget. Dottera Lisbet vart født 17.3.1812.

Uplasserte Hallset

Side 535 (32-4): Johanna Larsdotter var født 24.7.1842. Meir om far hennar, sjå 12-3b under Evjestad, Søyset, om mora Brit Olsdotter sjå 26-4 under Jaren, Ellevset.

Hjellnes

Indre Gjengstøa

Side 153 (6-3): Marit Hansdotter var frå Skjerådalen på Kvanne, sjå 85-2b under Skjerådalen.

Nausta

Side 151 (5-2b): Jakob Andersson Strubstad, f. 1820, d. 14.4.1897, sjå Austigard, Røen (2-8b). (Kjelde: Kyrkjebok/gravferder Stangvik 1897)

Oppistua

Side 144 (2-12): Henrikka Kristensdotter, f. 1854, kom frå Fargarstua, Ytre Stangvik. Faren hennar, Kristen Martinusson, kom frå Nestua på Brøskja.

Husby

Bønnan

Side 290 (29-3): Kona til Nils, Marie Andersdotter, vart f. 7.6.1818. Foreldra var Rebekka Arntsd., sjå 5-1 Ytterbakkan, Østbøen og Anders Johnson sjå 13-1 Øvergeilen, Kvanne.

Moen

Side 277:

22-1d: Det var Anne Larsdotter som var i Seljebøtrøa i 1875, ikkje Mali.

22-2b: Anders Husby, d. 1962.

22-2c: Anne, f. 5.1.1866. Far hennar var Ingebrigt Pederss. frå Motrøa, f. 1843.

Husbygeilen

Side 281 (23-2): Marit, f. 12.9.1848, er henvist til «Uplasserte Kårvatn», som dessverre ikkje har blitt med. Opplysningane om ho er føljande: Marit fekk sonen Ola, f. 24.7.1875, med forloveden Hans Johanss.  Begge høyrer heime i Kristiansund, står det under dåpen.

Skortin

Side 271: 20-3 Erik hadde også desse barna:

3   Marie Lien f. på Årnes. Mor hennar var Ingeborg Olsdotter frå Austistua, Lia, f. 25.1.1830. Om Ingeborg elles, sjå Geilhaugen, Årnes.

Kvennset

Andersstua

Side 181 (3-3): Barn nr. 2, Erik, hamna ikkje i Galtmettet. Han var soldat i Holsteinkrigen og døydde i København i 1762.

Bruvollen

Side 189 (6-1): Anna Dorthea Ingebrigtsdotter: riktig fødselsdato er 13.5.1879.

Gammelmoen

Side 226 (38-1): Guri Olsdotter var f. ca. 1720 og var frå Grytskoggeilen. Riktig fødselsår for dottera Ingeborg er ca. 1761.

Sandstad

Side 194 (Ikon H): Riktig fødselsår på Georg Bolme er 1951.

Skogan

Side 227 (40-1): Korrigerte fødselsår på barna til Nils Olss., f. 1810. Barn: 1 Ole f. 1835, 2 Randi f. 1836, 3 Ingrid f. 1838, 4 Peder f. 1841, 5 Gjertrud f. 1842, 6 Helene f. 1845.

Viastua

Side 184 (4-6): Gjertrud Olsdotter, f. ca. 1731, var frå Grytskoggeilen.

Side 186 (4-11): Mor til Johan Halle, f. 10.9.1847, var Marit Knutsdotter, f. 16.1.1821, frå Hjellen, Gjerstad. Meir om henne, sjå Melen, Mo.

Side 186 (4-14): Ola Kvendset f. 4.11.1991, sjå nr 4-15.

Kårvatn

Myrvang

Side 357 (2-4): Dordi Johannesdotter, 8.12.1904 og ektemannen Knut Fostervold hadde to barn: 1. Erik f. ?, han omkom på sjøen, 2 Jorunn f. 1935 (gift Aspen).

Uplasserte Kårvatn (har dotte ut i boka)

5-1.

Ole Olsen Husby frå Husbygeilen, seinare Dalalia, og Marit Nilsdotter frå Hjellen, Gjerstad, hadde dottera Marit Olsd., f. 12.9.1848. Marit fekk sonen  Ola, f. 24.7.1875, med forloveden Hans Johanss. Begge høyrer hjemme i Kristiansund, står det under dåpen til Ola.

Nordvik

Geilen

Side 111 (44-1): Ole Olss. frå Øvre Kobbskjeret vart født 25.10.1855.

Hagan

Side 88 (24-1): Peder Olss. frå Mosaga, f. 25.11.1837.

Hans-Slettneset

Side 102 (38-1): Anders Andersson kom frå Gammel-Grova på Kvanne.

Indre Slettneset

Side 91 (25-2): John Pederson vart født 20.12.1871. I oversikten over barna manglar yngste dottera: Petra, f. 4.10.1913. Meir om familien under 11-1c under Ytre Kvennbøtrøa.

Indre Øygardsbakkan

Side 61 (5-1): Meir om folket til Maria Arntsdotter, sjå 9-7 under Vollen I, Kvennbøen.

Kjerringvollhagan

Side 110 (43-1): Anna Margrete Andreasdotter Eikrem kom frå Straumsneset.

Myran

Side 108 (41-1): Anders Nilsson, f. 19.11.1867, hadde med Anne Olsdotter, f. 15.3.1850, frå Steinbergbakken, dottera Anne, f. 29.10.1886.

Nordvik skule

Side 105 (innleiinga): Det står : «I 1948 flytta John Røslie til Lykkjeeidet skule.» Rett skal vera «Lars Røslie».

Side 105 (39-2): John Bastianson Skrøvset var frå Skrøvsetvika i Bøfjorden (Åsskard).

Oppistua

Side 47 (2-4): Iver gifta seg på nytt med ei Gurå Olsdotter. Gurå hadde vore gift før, og hadde dottera Gjertrud Andersdotter frå 1. ekteskapet. Gjertrud vart gift med Lars Ingebrigtson i Utistua, Røv.

Side 48 (2-11), Anne Andersdotter, f. 2.4.1872, kom tilbake frå Amerika og budde i 1910 i Fredheim, Kvanne saman med dei to døtrene Ragna og Mathilde.

Plassen

Side 84 (21-1): Maria Johnsdotter frå Engjan, Lykkjeeidet, f. 30.4.1866.

Sagavoll

Side 78 (15-2): Olaf Olsson Nordvik vart født 8.1.1897.

Sagbakken

Side 72 (12-1b): Anna Dorthea Ingebrigtsdotter: riktig fødselsdato er 13.5.1879.

Sollivegen 7

Side 99 (32-1): Feil henvisning: Lars Sigvartss. Husby, frå Bjørli, Bruset.

Ukjent plass/ Nordvikneset

Side 112: Foreldra til Johannes Larsson Ansnes var Lars Larsen, f. 1783, frå Mulvikneset, og Maria Pedersd., f. 1789, frå Kjergroneset, Årnes. Faren Lars døydde 20.4.1822, og mora Maria vart gift 18.03.1830 med Peder Olson Hyldbakk, sjå Geilen under Brøskja. Johannes døydde på Brøskja 5.9.1848.

Uplasserte Nordvik

Side 113 (46-14): Foreldra til Lars Larsson (f. ca. 1820) var Marit Halvorsdotter frå Austre Kvanne II og Lars Larsson frå Mulvikneset.

Ytre Øygardsbakkan

Side 63 (6-1): John Johnson Tørset kom frå Austre, ikkje Ytre, Kvennbøtrøa.

Side 64 (6-1): Anton Tørset, f. 8.12.1900, hadde også sonen Magnar Polden, f. 1922, sjå Utheim, Røen. Mor hans var Mathea Olsdotter Polden frå Pollalykkja.

Svinvika

Gjengstøa

Side 129 (4-1): Far til Marit Olsdotter, Ole Larsson «Hagen», finn du under Husbygeilen.

Svinvika

Side 120 (1-3): Erik Johnson var født kring 1699 (ikkje 1729).

Side 121 (1-8b): Johan Halvorson, f. 31.7.1855, reiste til Amerika, men kom tilbake igjen og budde ei tid i Klakkjen i Svinvika før han kjøpte Fuglvågen og seinare Nes i Sunndal kommune. Johan reiste seinare tilbake til Amerika igjen, og han hadde da med seg dottera Ingeborg Anna, f. 10.5.1885, som fylte 18 år omtrent på den tida dei reiste over.

Klakkjen

Anders Anderss. Gjeldnes frå Oppistua, Hjellnes og kona Ingeborg Olsd. frå Geilen, Ørsal, budde ei tid her i Klakkjen. Familien deira, sjå Fargeriet, Ytre Stangvika.

Taløyan

Talgø (Taløyan)

Side 368 (1-3): Barn nummer 5 heiter Eli, ikkje Else.

Todalshaugen

Saga

Side 165 (2-8): Anne Kristine er født 27.11.1955.

Todalshaugen

Side 158 (1-5): Litt om familien til Mali Tørrisdotter, sjå 3-3 Grønnesberget.

Side 160 (1.2-1): Ole f. 16.1.1843. Mor hans var Anne Olsdotter frå Ytterhagan, Brøskja, seinare gift i Vikatrøa på Drøppingan.

Side 161 (1.3-2): Mannen til Anne Pedersdotter var Peder Anderss. Løfall, f. 22.2.1872, frå Geilhaugen, Løfall. Dei kjøpte garden Furuhaugen i Rindal, men flytta seinare til Hølonda. Barn: 1 Arne f. 19.12.1898, 2 Marie Elida f. 1910, 3 Inga Mathea f. 1911, 4 Anders f. 1912.

Ørsalen

Austigard

Side 448 (2-8): Ingeborg Svendsdotter, f. ca 1704, døydde i 1782.

Geilen

Side 453 (3-2): Mildri Torsteinsdotter Olsen, f. 30.9.1880, døydde i 1956, ikkje i 1970. (Kjelde: Kyrkjekontoret)

Skogheim

Else Ørsal vart f. 15.8.1932, og lever enno. Erik Ødegård døydde i 2015.

Utigard

Side 443 (1-1): Barn nr. 3, Karl, var født ca. 1663. Han var 3 år i MT 1666.

Øya

Ingen merknader så langt.

Åsbøen

Brubakkan

Eli Larsdotter hadde desse barna før ho vart gift med Hans:

1    Ingeborg, f. 27.9.1867. Far hennar var Ole Pederss., f. 1.11.1844, frå Grytskoggeilen. Om Ole elles, sjå Grytskoggeilen.

2   Lars, f. 16.10.1872, d. 30.10.1872. Far hans var Karl Sjøstrøm frå Sverige.

3   Martin, f. 17.3.1881. Far hans var Ole Asmundss. Hamnes frå Årnes, f. på Hamnes 11.10.1861.

 

Naustet

Side 31 (6-5): Jakob Olson frå Sagbakken, Stangvik, var f. ca. 1761.

Sjøtrøa

Side 27 (3-2):  Barn nr. 4, Lars, f. 18.11.1837.

Side 27 (3-2): Brit Nordvik, f. 2.9.1828. Mor hennar var Gjertrud Evensdotter, sjå (ikkje «frå») Røslia, Stangvik (ytre).

Side 27 (3-2 og 3-4): Marit Andersdotter, f. 26.11.1833, hadde sonen Peder Pederson, f. 1.11.1857. Far hans var Peder Paulson, f. 25.3.1832, d. 20.3.1862, frå Galtmettet, Åsen.

Vegaskiftet

Side 32 (7-1): Her har det blitt uorden m.o.t. innrykk og dermed nummereringa i slektsrekkja. Ole Jakobson og Sigrid Olsdotter hadde 8 barn: 1 Anne f. 1843, 2 Jakob f. 1846, 3 Ole f. 1850, 4 Peder f. 1854, 5 John f. 1858, 6 Anders f. 1862, 7 Anne f. 1865, 8 Anne f. 1870. Dei tre barna til barn nr. 4, Peder Olson, har dessverre blitt blanda inn i denne barneflokken.

Under barn nr. 5, John Olson, f. 1858, har det blitt feil fødselsår på Mali, gift med Ragnvald Haugen. Ho er født 10.4.1921.

Åsbøen

Side 19 (1-8): Foreldra til Andreas Knutson «Ulvund» er med under Skrivarstua på Kvanne, sjå pkt. 6-9.

Side 20 (1-10): Ragnhild Nilsdotter frå Oppistua, Nordvik, f. 19.12.1830.
Side 21 (1-12b): John Reidar Husby sjå nr 1-14.

Åsbøhagan

Side 22 og 23: Første brukar i Åsbøhagan er kalla både Isak «Eivindson» og Isak «Evenson» under «informasjon» og under 2-1 i bygdeboka. I kyrkjebøkene og folketeljingane finn vi han som Isak Evenson.