Leige av Vaulen

Vaulen er ein kommunal eigedom på 7670 mål som ligg i naturskjønne omgivelsar på Nordmarka i Surnadal. Garden ligg på ei høgde mellom Krokvatnet og Solåsvatnet med fritt utsyn over vatn og fjell. Det er om lag 4 km å gå til Vaulen frå vegenden frå Krokvatnet eller frå Solåsvatnet. Stiane er merka.

Husa på Vaulen er  restaurert i 2002 - 2004 med ein omfattande dugnadsinnsats. Husa er gjort i stand til utleige med sengeplassar til 20 personar.

Det budde drivarar på Vaulen fram til 1717. I 1898 vart eigedomen kjøpt av den velståande engelskmannen John Patrich Chaworth Muster. Han sette opp hovudhuset til sommarhus.

Sonen hans James Lawrence Chaworth Muster var ornitolog og forskar og ein av hovudmennene bak kompani Linge. Familien Muster budde i periodar på Årnestrøa i Surnadal.

Vaulen i dag passar ypperleg for både store og små, og særleg for skuleklassar og grupper.

Leigesatsar

  1. For alle grupper uavhengig av antal personar er leiga på kr 2000,- pr natt. Denne prisen inkluderer leige av kano/båt.
  2. Dersom små grupper godtek at det kan koma fleire leigetakarar blir prisen pr. natt pr. person kr 100.-. Barn under 12 år kr 50.-
  3. Leige av kano/båt pr. dag/døgn kr. 40,- ( inkl. bensin til båt).
  4. For grupper av skuleelevar er leige inkl. leige av kano/båt pr. natt kr. 500,- for inntil 15 elevar. Frå og med elev nr. 16 blir det betalt kr. 30,- pr. elev.
  5. Dagsturar kr 20.- pr pers.

Adkomst

Bomveg frå aust: Kjør frå RV 65 ved Åmot mot Dalsegg. Frå riksveg til Krokvatnet omlag 7 km.

Bomveg frå vest: Kjør frå  RV 65 på vestre Nordmarka ved Skisenteret. Frå riksveg til Solåsvatnet om lag 18 km.

Bestilling

Vaulen må bestillast frå Surnadal kommune sitt servicekontor på telefon: 71 65 58 00 eller e-post: post@surnadal.kommune.no

Grupper og skuleklassar blir prioriterte framom enkeltpersonar/mindre grupper. Vaulen kan leigast året rundt.