Veterinærvakt

Kommunane har ansvaret for at det alltid er ein veterinær på vakt utanom vanleg arbeidstid. Halsa, Surnadal og Rindal samarbeider om om ansvaret for klinisk veterinærvakt i dei 3 kommunane.

Det er 2 vaktområde innan dette samarbeidet, Halsa/Nedre Surnadal og Rindal/Øvre Surnadal. Begge vaktområda har i dag 3 veterinærar kvar, som tek del i vaktordninga.

Vaktordninga gjeld frå kl.16:00-08:00 kvardagar, i helger og på heilagdagar.


Telefon veterinærvakt Halsa/Nedre-Surnadal: 71 66 14 15

Telefon Veterinærvakt Rindal/Øvre Surnadal: 71 65 99 90

 

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 952 59 360

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00