Veterinærvakt

Kommunane har ansvaret for at det alltid er ein veterinær på vakt utanom vanleg arbeidstid. Heim, Surnadal og Rindal samarbeider om om ansvaret for klinisk veterinærvakt i Rindal-, Surnadal- og delar av Heim kommune.

Det er 2 vaktområde innan dette samarbeidet, Rindal/Øvre Surnadal og Halsa/resten av Surnadal. 

Vaktordninga gjeld frå kl.16:00-08:00 kvardagar, i helger og på heilagdagar.


Telefon veterinærvakt Halsa/Surnadal: 400 00 470

Telefon Veterinærvakt Rindal/Øvre Surnadal: 71 65 99 90

 

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 95 25 93 60

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00