Jordprøvar

I følge forskrift om gjødselplanlegging skal det takast jordprøvar kvart 4-8 år.

Korleis ta jordprøvar?

Riktig uttak av jordprøvar er avgjerende for korrekte og representative analysesvar.
Hos Eurofins kan du lese korleis du går fram.

YouTube video om jordprøveuttak frå Norsk Landbruksrådgivning

Utstyr for å ta jordprøvar:

På landbrukskontoret har vi jordprøvebor til utlån. Vi har også esker til jordprøvane, skjema med meir.

Berre ta kontakt.

Meir informasjon:

Les om analyse av jord på eurofins.no

Du kan få hjelp til å ta jordprøvar og lage gjødselplan hos Landbruk Nordvest.

Kontaktinformasjon

Elin Moen
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 952 59 360

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00