Aktiv skogbruk kurs

Aktiv skogbruk er eit landsdekkande tilbod med kurs for skogeigarar, skogsarbeidarar og skogsmaskinførarar. Kursa er også aktuelle for andre grupper som nyttar skogbruksredskap, anten i sitt arbeid eller på fritida.

Du kan lese meir om dei ulike kursa på Aktiv skogbruk si heimeside. 

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 91 30 33 88