Aktiv skogbruk kurs

Aktiv skogbruk er eit landsdekkande tilbod med kurs for skogeigarar, skogsarbeidarar og skogsmaskinførarar. Kursa er også aktuelle for andre grupper som nyttar skogbruksredskap, anten i sitt arbeid eller på fritida.

Du kan lese meir om dei ulike kursa på Skogkurs si heimeside.