Aktiv skogbruk kurs

Aktiv skogbruk er eit landsdekkande tilbod med kurs for skogeigarar, skogsarbeidarar og skogsmaskinførarar. Kursa er også aktuelle for andre grupper som nyttar skogbruksredskap, anten i sitt arbeid eller på fritida.

Du kan lese meir om dei ulike kurs på Aktiv skogbruk si heimeside. Ho finn du her:

Aktiv skogbruk kurs 

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388