Produksjonssvikt

Føretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikkje er mogleg å sikre seg mot, kan søke om tilskot ved produksjonssvikt.