Produksjonssvikt

Føretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikkje er mogleg å sikre seg mot, kan søke om tilskot ved produksjonssvikt.

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00