Produksjonssvikt

Føretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikkje er mogleg å sikre seg mot, kan søke om tilskot ved produksjonssvikt.

Meldefrist

Melding om at skade har oppstått eller vil kunne oppstå, skal gis kommunen så snart som mulig. Dette skal gjerast elektronisk.

 

Søknadsfrist

Fristen for å søkje om tilskot ved produksjonssvikt er 31. oktober det året skaden oppstod.

 

Sjå meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine sider.

Søknadsskjema.