Bygdeutviklingsmidlar

Formålet med Bygdeutviklingsmidlane (BU-midlene) er å fremme lønnsam næringsutvikling på bygdene innan og i tilknytning til landbruket.

NB: Det kan ikkje gis tilskot til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med «påbegynt» meinast igangsetting av bygg- og anleggsarbeid eller inngått rettsleg bindande forpliktelse/kontrakt som gjer investeringa irreversibel.

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 91 67 60 17

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00