Bygdeutviklingsmidlar

Formålet med Bygdeutviklingsmidlane (BU-midlene) er å fremme lønnsam næringsutvikling på bygdene innan og i tilknytning til landbruket.

NB: Det kan ikkje gis tilskot til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med «påbegynt» meinast igangsetting av bygg- og anleggsarbeid eller inngått rettsleg bindande forpliktelse/kontrakt som gjer investeringa irreversibel.