Skog - drift i vanskeleg terreng

Her er ulike tilskotsordningar til drift i vanskeleg terreng.

Surnadal kommune har fastsatt slike tilskott til drift i vanskeleg terreng i 2020:

Tilskotsatsar

  • Taubanedrift, furu og lauv hogst:                        200 kr/m3
  • Taubanedrift gran hogst:                                      120 kr/m3, maks 8000 kr/daa.
  • Manuell felling til hogstmaskin i bratt terreng:  60 % tilskot for dok. kostnad intil 400 kr/t.
  • Driftsveglengde over 1,3 km:                                20 kr/m3
  • Driftsveglengde over 2,0 km:                                40 kr/m3   
  • Ved treslagsskifte, med forhåndsgodkjenning av kommunen: inntil 150 kr/m3 for hogst av lauv, og inntil 100 kr/m3 av furu på høg bonitet (G17 og høyere).

Kommunen v/skogbrukssjefen skal førehandsgodkjenne alle taubanedrifter og ordinga med tilskott til treslagskifte.

Retningslinjer for tilskot til taubane med meir for 2020, finn du her. (PDF, 98 kB)

Skjema for søknad om tilskot til drift med taubane o.a finn du her. (PDF, 103 kB)

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388