Skog - drift i vanskeleg terreng

Her er ulike tilskotsordningar til drift i vanskeleg terreng.

Surnadal kommune har fastsatt slike tilskott til drift i vanskeleg terreng i 2022:

Tilskotsatsar

  • Taubanedrift, furu og lauv hogst:                        200 kr/m3
  • Taubanedrift gran hogst:                                      150 kr/m3, maks 10000 kr/daa.
  • Tilskudd til drift med T-vinsj:                                20 kr/m3.
  • Manuell felling til hogstmaskin i bratt terreng:  60 % tilskot for dok. kostnad inntil 450 kr/t.
  • Driftsveglengde over 1,3 km:                                20 kr/m3
  • Driftsveglengde over 2,0 km:                                40 kr/m3   
  • Ved treslagsskifte, med forhåndsgodkjenning av kommunen: inntil 100 kr/m3 for hogst av lauv, og inntil 70 kr/m3 av furu på høg bonitet (G17 og høyere).

Kommunen v/skogbrukssjefen skal førehandsgodkjenne alle taubanedrifter og ordninga med tilskott til treslagskifte.

Retningslinjer for tilskot til taubane med meir for 2022 finn du her. (PDF, 653 kB)

Skjema for søknad om tilskot til drift med taubane o.a finn du her.

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 91 30 33 88