Skog - drift i vanskeleg terreng

Her er ulike tilskotsordningar til drift i vanskeleg terreng.

Surnadal kommune har fastsatt slike tilskott til drift i vanskeleg terreng i 2024:

Tilskotsatsar

  • Taubanedrift, furu og lauv hogst:                        240 kr/m3
  • Taubanedrift gran hogst:                                      190 kr/m3, maks 12.000 kr/daa.
  • Tilskudd til drift med T-vinsj:                                 30 kr/m3.
  • Manuell felling til hogstmaskin i bratt terreng:  60 % tilskot for dok. kostnad inntil 500 kr/t.
  • Driftsveglengde over 1,3 km:                                20 kr/m3
  • Driftsveglengde over 2,0 km:                                40 kr/m3   
  • Ved treslagsskifte, med forhåndsgodkjenning av kommunen: inntil 100 kr/m3 for hogst av lauv, og inntil 70 kr/m3 av furu på høg bonitet (G17 og høyere). Bonitet fastsatt i skogbruksplan blir lagt til grunn. Minimum bonitet F14 før treslagskifte.

Kommunen v/skogbrukssjefen skal førehandsgodkjenne alle driftstilskott.

Skjema for forhåndsgodkjenning finn du her. (PDF, 694 kB)

Skjema for søknad om tilskot til drift med taubane o.a finn du her.