Skog - drift i vanskeleg terreng

Her er ulike tilskotsordningar til drift i vanskeleg terreng.

Fylkesmannen har fastsatt slike tilskott til drift i vanskeleg terreng i 2019:

Tilskotsatsar:

  • Taubanedrift, furu og lauv hogst:                       160 kr/m3
  • Taubanedrift gran hogst:                                      90 kr/m3, maks 6000 kr/daa.
  • Manuell felling til hogstmaskin i bratt terreng:  60 % tilskot for dok. kostnad.
  • Driftsveglengde over 1,3 km:                                20 kr/m3
  • Driftsveglengde over 2,0 km:                                40 kr/m3
  • Drift av glissen skog (<8 m3/daa) på høg bonítet (<17): 50 kr/m3     
  • Ved treslagsskifte, med forhåndsgodkjenning av kommunen, inntil 150 kr/m3 for hogst av lauv.

 

Fylkesmannen skal førehandsgodkjenne alle taubanedrifter.

Skogbrukssjefen skal godkjenne dei andre ordninga.

 

 

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388