Skog - planting, rydding

Her er tilskotsatsar til ulike tiltak innan skogkultur.

Surnadal kommune har fastsett slike satsar for tilskot til skogkultur for 2022:

Tilskot skogkultur 2022:

 

Planting etter granhogst:

Planting etter furu- og lauvhogst:

 


30 %  av godkjent kostnad.

40 %  av godkjent kostnad.

I tillegg kjem ca 10% tilskott frå
nasjonalt klimatiltak.

Suppleringsplanting i hogstfelt:

40 % av godkjent kostnad.
I tillegg kjem 40% tilskott frå
nasjonalt klimatiltak.

Flaterydding:

Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Markberedning:

Inntil kr. 250 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Ungskogpleie / avstandsregulering

Inntil kr. 300 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Stammekvisting:

Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Grøfting:

Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.

Gjødsling:

Inntil 20 % tilskott av godkjent kostnad. 
I tillegg kjem 50% tilskott frå nasjonal klimatiltak

Såiing:

Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.

Skogkulturtilskot i 2022 blir prioritert i denne rekkjefølgje:

  1. Tilplanting av hogstfelt etter granhogst og høgbonitet plantemark etter furu- og lauvhogster.
  2. Suppleringsplanting i hogstfelt etter granhogst.
  3. Markberedning av hogstfelt etter furuhogst.
  4. Ungskogpleie/avstandsregulering i plantefelt i hogstkl. 2, av gran.
  5. Andre tiltak.

    Tilskot til planting av fremmande treslag blir ikkje prioritert.


Meld frå til kommunen om utført skogkultur etter kvart som arbeidet er ferdig.

Skjema i Altinn for utbetaling av skogfond og søknad om tilskot til skogkultur finn du her.

Papirskjema for utbetaling av skogfond og søknad om tilskot til skogkultur finn du her. (PDF, 166 kB)

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 91 30 33 88