Skog - planting, rydding

Her er tilskotsatsar til ulike tiltak innan skogkultur.

Surnadal kommune har fastsett slike satsar for tilskot til skogkultur for 2024:

Skogkulturtiltak:Tilskotssats:

Prioritering

Planting etter granhogst:

30 % av godkjent kostnad.

(i tillegg kjem ca 10% tilskott frå nasjonalt klimatiltak)

1

Planting etter furu- og lauvhogst:

40 % av godkjent kostnad.

(i tillegg kjem ca 10% tilskott frå nasjonalt klimatiltak)

1

Suppleringsplanting i hogstfelt:

40 % av godkjent kostnad.

(i tillegg kjem 40% tilskott frå nasjonal pott)

2

Ungskogpleie/avstandsregulering:Inntil kr. 300 pr. daa, maks 70 % av kostnad.

3

Markberedning:Inntil kr. 250 pr. daa, maks 70 % av kostnad.

4

Flaterydding:Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70 % av kostnad.

5

Stammekvisting:Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70 % av kostnad.

5

Grøfting:Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.

5

Gjødsling:

Inntil 20 % tilskott av godkjent kostnad.

(i tillegg kjem 50% tilskott frå nasjonalt klima-tiltak)

5

Såing:Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.

5

Annen skogplanting (under skjerm mm):Inntil 15 % av godkjent kostnad på anbefalt plantetall i forhold til bonitet. 

6

 

NMSK-tilskott til planting av fremmande treslag og til juletre- og pyntegrøntproduksjon blir ikkje gitt.

 

Prioritering:

NMSK-tilskot til skogkulturtiltak i 2024 blir prioritert etter oppsatt rekkjefølgje i tabellen over.


Meld frå til kommunen om utført skogkultur etter kvart som arbeidet er ferdig.

Skjema i Altinn for utbetaling av skogfond og søknad om tilskot til skogkultur finn du her.

Papirskjema for utbetaling av skogfond og søknad om tilskot til skogkultur finn du her. (PDF, 166 kB)