Næringsplan for Surnadal 2016-2020

Næringsplana er eit styringsverkty for arbeidet med næringsutvikling i Surnadal. Plana beskriv utviklingstrekk og utfordringar som påverkar næringslivet i kommunen. Plana sett mål, strategiar og tiltak for næringsarbeidet i planperioden og for korleis næringsarbeidet skal vere organisert.

Sjå Næringsplan for Surnadal kommune 2016-2020 (PDF, 3 MB)