Næringsplan for Surnadal

Næringsplana er eit styringsverkty for arbeidet med næringsutvikling i Surnadal.

Plana beskriv utviklingstrekk og utfordringar som påverkar næringslivet i kommunen.

Plana sett mål, strategiar og tiltak for næringsarbeidet i planperioden og for korleis næringsarbeidet skal vere organisert.

Sjå Næringsplan for Surnadal kommune

Kontaktinformasjon

Karin Helen Halle
Kommunalsjef Næring og utvikling
E-post
Mobil 416 19 200
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00