Næringsplan for Surnadal

Næringsplana er eit styringsverkty for arbeidet med næringsutvikling i Surnadal.

Plana beskriv utviklingstrekk og utfordringar som påverkar næringslivet i kommunen.

Plana sett mål, strategiar og tiltak for næringsarbeidet i planperioden og for korleis næringsarbeidet skal vere organisert.

Sjå Næringsplan for Surnadal kommune