Oppmåling av grenser for min eiendom

Oppmålingsforretning kan gå ut på å

  • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • framskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
  • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven

Kontaktinformasjon

Arnstein Bøklepp
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 918 65 990

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL