Tromyrhauan Stangvika

I Stangvika er det 2 ledige boligtomter i Tromyrhauan boligfelt. Tomtene er i eit etablert boligfelt med gode solforhold. Kort avstand til Svissholmen friområde.

Tromyrvegen 12

Tromyrvegen 14

Tomtestørrelse: ca 900 m2

Tomtepris: kr 174,- pr m2

I tillegg til tomtepris kjem frådelingsgebyr (ca 20 000) og tilkoblingsavgift vatn/avløp (ca 17 000).