Vedlegg: Forholdet mellom plana og FNs berekraftsmål

Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål 

Denne plana kan ha ein positiv verknad på delmål 3; god helse og livskvalitet og delmål 4; god utdanning, delmål 5; likestilling mellom kjønnene, delmål 11; berekraftige byar og samfunn, delmål 16; fred og rettferdighet.

Samfunnsoppdraget for ei kulturminneplan er mellom anna å setje kunnskap om fortida i eit perspektiv og ein kontekst som hjelper oss å møte framtida. Denne plana har òg ein fokus på deltaking gjennom interaktiv samspel og den har folkehelsefokus med tiltak som berekraftige kulturminnestiar.