Vedlegg: Kulturminne av lokal verdi i Surnadal

  Klikk for stort bildeÅsen bygdemuseum l.Husby  

Forslag til kulturminne i Surnadal av lokal verdi.

Dette er ei liste som vi med hjelp av publikum vil fylle på i løpet av planperioden. Kulturminna og kultumiljøa vi bli vekta etterkvart. 

Det som ligg inne per oktober 2020 er foreløpig tenkt som ei lokal vekting. Områda er òg eit forslag slik at interesserte kanskje kan kome på noko dei har høyrt om eller sett.

Bøfjorden 

Hamnes/Årnes

Torvik/Surnadalsøra

Nedre Surnadal

Øvre Surnadal

Eidet/Øvstbødalen

Klikk for stort bildeGjetarbu av Stein i Søyådalen Ill  

Kvande/Stangvik

Nordvik/Todalen

Svorka Bøverdalen

Klikk for stort bildeSvorka Ill  

Gravvold Bøverdalen

Klikk for stort bildeTørkstue Gravvold Ill  

Grytbakksetra

Klikk for stort bildeGrytbakksetra Ill  

Klikk for stort bildeGrytbakksetra UT.no