Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter

Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter består av ein skule, og to barnehagar.

Lokalisering

Bæverfjord og Bøfjorden skule ligg i Bæverfjord. Vi har fin natur med elv, sjø, skog og fjell i skulen sitt nærområde.

Organisering

Bæverfjord skule er ein fådelt 1-7-skule med ca 40 elevar. Skulen ligg vegg i vegg med Bæverfjord barnehage .

Særpreg

Vårt hovedfokus er Omsorg, leik og læring, samt aktiv bruk av bygda sin natur og nærmiljø.

Kontaktinformasjon

Bøfjorden og Bæverfjord Oppvekstsenter
Telefon 71 66 26 47
Arne Henning Johnsen
Einingsleiar Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter
E-post
Mobil 90 56 47 27

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
v/ Bæverfjord barnehage
Bårdshaugveien 1
6650 Surnadal

Besøksadresse:
Bæverfjord
6644 Bæverfjord