Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter

Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter består av ein skule, og to barnehagar.

Lokalisering

Bæverfjord og Bøfjorden skule ligg i Bæverfjord. Vi har fin natur med elv, sjø, skog og fjell i skulen sitt nærområde.

Organisering

Bæverfjord skule er ein fådelt 1-7-skule med ca 40 elevar. Skulen ligg vegg i vegg med Bæverfjord barnehage .

Særpreg

Vårt hovedfokus er Omsorg, leik og læring, samt aktiv bruk av bygda sin natur og nærmiljø.