Mo oppvekstsenter

Lokalisering

Mo skule ligg fint plassert mellom åker og eng ca. 15 km nord for Skei sentrum, på same område som Mo barnehage.

Organisering

Skulen er ein del av Mo oppvekstsenter og har 28 elevar frå 1.-7. trinn.

Særpreg

Skulen er omkransa av flotte friområde, med gangavstand til elv og skog. Vi har eit friluftsområde som vert flittig bruka til turar.  Samtidig brukar vi nærmiljøet vårt aktivt gjennom året.