Mo oppvekstsenter

Lokalisering

Mo skule ligg fint plassert mellom åker og eng ca.15 km nord for Skei sentrum, på same område som Mo barnehage.

Organisering

Skulen er ein del av Mo oppvekstsenter og har ca 35 elevar frå 1.-7. trinn.

Særpreg

Skulen er omkransa av flotte friområde, med gangavstand til elv og skog. Vi har eit friluftsområde som vert flittig bruka til turar. Samstundes brukar vi nærmiljøet vårt aktivt gjennom året.

Kontaktinformasjon

Mo oppvekstsenter
Mobil 48 19 14 53
Beret Sande
Einingsleiar Mo oppvekstsenter
E-post
Mobil 90 78 56 73
Lene Moen
Styrar Mo barnehage
E-post
Mobil 48 24 07 39

Adresse

Postadresse:
Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 Surnadal

Besøksadresse:
Mo oppvekstsenter
Nordsida 1336
6655 Vindøla