Norskkurs på dagtid

Kva tilbyr vi?

Vi har i hovudsak norskkurs på dagtid for personar med rett og plikt til opplæring. I periodar der vi ikkje har moglegheit til å arrangere kveldskurs, kan personar som ikkje har rett, men plikt, også delta på dagtid.

Gjennom kartleggingssamtalar finn vi ut kva slags opplæringsløp som passar for deg.

Vi tilbyr per no kurs innan alfabetiseringsmodulen, og frå A1-B1 nivå. Timetalet varierer ein del, då norskopplæringa på dagtid er ein del av timeplanen til introduksjonsdeltakarane. I alfabetiseringsmodulen er det opptil 24 timar norsk i veka, fordelt på 5 dagar. På dei andre kursa varierer det mellom 7-12 timar norsk i veka, fordelt på 2-4 dagar. 

Det er inntak heile året. Stort sett kan ein starte så snart kartlegging av nivå er klart.

Slik søker du

Ta kontakt med vår rådgjevar for avtale.

Søknad om fritak

Du kan søke fritak frå plikt til opplæring dersom du kan dokumentere norskkunnskapar.

Søknadsskjema: Ta kontakt med rådgjevar.

Kva kostar det?

Sjå dei ulike gruppene som har rett til gratis opplæring 

60-timars kurs: 4585,- + lærebøker.