Skattelista for eigedomsskatt i Surnadal kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset frå 01.03.2019.

 

 

ku med kalver

Gjeld søknader om

  • Tilskot frå kommunalt landbruksfond
  • Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm
  • Tilskot til drenering/grøfting

 

 

Det er no starta anleggsarbeid i Røvegen ved Røbrua. Under arbeidsperioden vil det bli noko redusert framkommelegheit og vegen ved Røbrua vil vere heilt stengt frå måndag 25. februar kl. 07.30 til tysdag 26. februar.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Gunnar Bøe på tlf. 482 40 738 eller Vakttelefon (teknisk) på tlf. 416 35 388.

svømmehallen_500x334

Åpningstider i vinterferieveka: 26. - 28. februar

For fjerde år på rad vert det arrangert ein landsdekkande sommarleir for barn under 18 år som har ein pappa eller mamma med demens, der den friske forelderen eller anna vaksen ressursperson også deltek. Leiarane på leiren består av fagpersonar og ungdom som sjølve har erfaring som pårørande. Under finn du invitasjonsskrivet om leirtilbodet og påmelding.

barnehagedagen

Vi minner om at søknadsfristen for opptak i kommunale barnehagar i Surnadal for barnehageåret 2019-2020 er 15. februar. Her er informasjon til deg som skal søkje om barnehageplass.

uten navn

Vi har fortsatt ledig fleire oppdrag som støttekontaktar. Gjerne unge og vaksne menn.

LMS 2019

Lærings- og meistringssenteret (LMS) Helse Møre og Romsdal tilbyr eit stort mangfald av kurs og grupper for pasientar og pårørande med ulike diagnoser og utfordringar.

Endelig har vi fått nok snø på de fleste steder vi har Stikk UT! Ski-turmål. Vi oppfordrer alle til finne fram skia og komme seg ut på tur, -en vet aldri hvor lenge snøen ligger!