Oppdatering om Gyda-situasjonen frå kriseleiinga

Bikkar truleg flaumtoppen i natt, men rasfaren er størst fredag.

Informasjon om Gyda-situasjonen frå Surnadal kommune

 Handterar ein ustabil situasjon frå time til time.

Fare for store nedbørsmengder

      Meteorologisk institutt har i dag sendt ut rødt farevarsel om regn, snø- og jordskred frå i morgon onsdag 12.01.

Kommunal kompensasjonsordning

Stortinget har løyvd midlar til kommunane for at dei kan støtte opp om lokale verksemder der statlege ordningar ikkje treff godt nok. Surnadal kommune har fått tildelt ei ny ramme på kr.468.000,- som det no opnast for å søkje om.

Lokal koronastatus frå veke 1 og status for vaksinering med oppfriskingsdose

 

Opnar likevel for aktivitetar i idrettshallen på kveldstid inntil vidare

Dette inntil smittesituasjonen tilseier noko anna.

Trafikkregulering i Folldalen

Statkraft melder at det er innført trafikkregulering med ledebil mellom Follsjø og Gråsjø i arbeidstida, frå kl. 0600 til 2000 mandag til og med laurdag. Det er som før partallstimar frå Follsjø og oddetalstimar frå Gråsjø. Utanom arbeidstida er det fri ferdsel.    

Dessverre ikkje rom for å leige idrettshallen eller gymsalar på kveldstid

 

Smittestatus før skulestart

Stigande smittetrend i kommunen, men situasjonen er under kontroll før skulestart.

Lokal smittestatus og utvida opningstider for koronatesting frå 3. januar

 -Folk er flinke til å gjere dei rette tinga.