God 17. mai! Oversikt over feiringar og program

Klikk for stort bilde Her finn du oversikt over hovudarrangementet og dei lokale feiringane i Surnadal 17. mai.

Hovudarrangementet i Nedre Surnadal følgjer same opplegg som for dei siste åra:

Det er gudsteneste i Øye kyrkje kl. 1200. Så blir det oppstilling og start for toget frå Øye stadion. Togavgangen blir kl. 1315 og togturen går via sjukeheimen og endar ved kulturhuset. Ein visar til plakaten under for oppstilling i toget.

Ved sjukeheimen blir det spela to songar, ”Ja vi elsker…” og ”Fagert er landet”, før toget går vidare til kulturhuset. Ved kulturhuset skal ein først synge ”Fagert er landet”, deretter blir det talar ved hovudtalar kulturleiar Lilli Husby og russepresident Erik Andersen,  før vi avsluttar med ”Ja vi elsker…”

Klikk på biletet for å opne program.

Klikk for stort bilde

Songtekstar:

Du finn songtekstene på FB-sida «17. mai i Surnadal» eller last ned Songar 17. mai her. (PDF, 147 kB)

Ungdomsrådet i Surnadal er også med i 17. mai-komitéen i år, og det er leiar i ungdomsrådet, Elise Stensønes, som også er leiar av komitéen.

Du finn meir informasjon om dei ulike 17. mai-arrangementa i kommunen på ulike nettsider, facebook-sida «17. mai i Surnadal» eller ved å ty til emneknaggen #17maisurnadal (med atterhald om at dei blir meldt inn).

Program for lokale feiringar. Klikk på bileta for å forstørre.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde

Ungdomar som er registert busett i Surnadal kommune kan søkje på ordninga "Sommarjobb for ungdom".

Under Ledige stillingar finn du meir informasjon om stillingane og opplysningar om søknadsprosessen.

Hugs å søkje elektronisk på ledige stillingar i Surnadal kommune. 

SØKNADSFRIST: 26.04.2019

 

Gutt med turbok

Det nærmar seg: 1. mai startar STIKK UT-sesongen 2019.     I år med heile 398 turmål i 30 av kommunane i Møre og Romsdal. Bli med på tur!

feiar

Kommunen har teke i bruk eit nytt feieprogram. Det har vist seg at dette programmet har handtert feieavgift på utseksjonerte leilegheiter feil. Dette er vi no klar over og oppretting er i gang.

Surnadal kommune, kultureininga, har fleire tilskottsordningar og tildelingar av leigetid i gymsalar m.m. som skal avgjerast med det første.

Har du spørsmål knytta til faktura kan du lese gjennom punkta under og kanskje få svar på det du lurar på. Er det framleis noko du ikkje forstår, kan du ta kontakt med oss.

ta tak

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med rusmiddelavhengigheit og/eller si psykiske helse.

Team Husasnotra4

Vi som arbeidar med Kavlvegen kultursti ønskjer grunneigarar, naboar og andre interesserte hjarteleg velkomne til grendamøt på Åsen bygdemuseum, torsdag 14. mars kl. 19:00- 20:30. På møtet skal vi fortelje litt om planlagde aktivitetar på Åsen i tida framover.

Det er fleire som ringer og lurar på kvifor dei får varsel frå Altinn med informasjon om brev frå kommunen. Er du litt usikker på og kanskje litt irritert over å få slik digital kommunikasjon? Her har vi samla litt informasjon om digital post og håpar dette er til hjelp.