Forsterkinga av Todalsvegen mellom Åsbøen og Svinvika nærmar seg slutten. Ein del av strekningen er så smal at det ikkje er mogleg å ha trafikk på vegen når asfalten blir lagt.

Oppteljinga etter kommunestyrevalet i Surnadal er no klart. 

Kartverket har gjort fleire namnevedtak:

Are you a Norwegian or foreign national and unsure whether you can vote at this year's municipal and county council elections? See what rules apply to you.

Her er oversikt over kurs- og gruppetilbod til pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal, hausten 2019.

Ein kan søkje om prosjekttilskot til kulturtiltak (ikkje vanlege driftstiltak) med søknadsfrist 16. september.

«Askeladden og gullfuglen» er ikkje av dei mest kjente eventyra. Dess større grunn til å få det med seg når Askeladden Friteater kjem til Surnadal folkebibliotek onsdag 11. september kl. 10.

 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i haust forsett med jordsmonnkartlegginga i Surnadal kommune, dette vil skje i vekene 36-40. Personell frå NIBIO vil da ga over innmarka for å kartfeste utbreiinga av ulike jordtypar.

Melding frå Surnadal folkebibliotek: