Det er i dag sendt ut brev til heimane om ny utvida opningstid i barnehagane og SFO, samt siste nytt om skuleskyssordninga:

Eit optimistisk lokalt næringsliv har sommarmenyen klar: Bruk den!

Med utgangspunkt i Helsedirektoratet sine føringar av 27. mai 2020 blir besøksforbodet oppheva. Dette under føresetnad av at rutinene som er beskrivne under er følgd. Besøksforbodet ved Surnadal sjukeheim blir oppheva frå 28. mai.

Statens Kartverk har gjort om på sitt vedtak om «Øvstbøen» som gardsnamn. Nytt vedtak er «Østbøen», og avleidd av dette blir namnet på dalen «Østbødalen».

Frå måndag 18.05.20 blir opningstida i barnehagane og SFO i Surnadal kommune kl.07.30 til 15.00. Informasjon om nye opningstider er sendt til førsette.

Kriseleiinga hadde i dag sitt første møte i mai månad. Mykje handla sjølvsagt om reopninga i skulane 5.-10. trinn og i samfunnet elles.

 Kulturhuset vil framleis vere stengt, men det vil, inntil vidare, bli vist film på onsdagar og søndagar. Og sia 17. mai er på søndag, blir det berre vist to filmar på onsdag denne veka.  

Biblioteket på Skei har no starta med utlån av bøker via Frivilligsentralen.

Kommuneoverlege Bjørn Carsten Buan har i dag fatta vedtak iht smittevernloven § 4-1 om at fellesanlegg kan bli opna under bestemte føresetnader som er beskrive her.