Ekstra dag med influensa- og koronavaksinering 13. november

Dersom du gikk glipp av vaksineringsdagane i oktober kan du bestille time no.

Tilskott til inkludering av barn og unge

Lag og organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søkje om tilskott til aktivitetar som er retta mot barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å hamne utanfor.  

Influensa- og koronavaksinering hausten 2023

Det blir vaksinering med både influensavaksine og koronavaksine i Familiens hus ved kommunehuset onsdag 25. 10.23, torsdag 26. 10.23 og fredag 27.10.23.

Fleire personar kan bruke skuterløyver

Surnadal kommune endrar retningslinene for motorferdsel i utmark. 

Brot på hovedvassrør i sentrum av Surnadal

Surnadal kommune har registrert brot i hovudvassrør i sentrum. Utbetring pågår framleis. Teknisk drift melder at skaden vil vere utbetra innan kl. 14.30.

Parkering ved Follsjøen vinteren 2023-2024

  Melding frå Statkraft Energi: "Det vil ikke pågå arbeid på Follsjø- dammen i vinter, derfor vil det ikke bli brøytet over Follsjø-dammen vinteren som kommer.

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023–2026

Surnadal kommune legg ut «Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023–2026» til høyring. 

Lurar du på koronavaksinering?

Koronavaksinering lokalt er estimert til siste halvdel av oktober. Praktisk informasjon og konkrete datoar kjem etterkvart. 

Salsannonse - Todalen skule

Surnadal kommune har lagt Todalen skule ut for sal med vilkår om plan for gjenbruk. 

Har du forslag til brukarrepresentantar til Råd for personar med funksjonsnedsetting og til medlemmar i eldrerådet

I samband med ny kommunestyreperiode skal det veljast 2 brukarrepresentantar til Råd for personar med funksjonsnedsetting og nye medlemmar til Eldrerådet.