Vi minner om ope info-torg om Todalsfjordprosjektet i morgon 25. september

Kommunestyra i Surnadal og Sunndal har i møte 02.09.2020 og 09.09.2020 vedteke å legge forslag til kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er sett til 26.10.2020. Det blir arrangert ope info-torg i Surnadal kommunehus fredag 25.9 kl 1000-1500.  

23.09.2020: Gjenopning av Mo barnehage

 

Gjenopning av Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre har vore stengt sidan mars på grunn av korona-situasjonen. Neste veke blir det ein gradvis oppstart av dette Dagsenter-tilbodet i lokala til Frivilligsentralen.

Berørte i einingar som gjenopnar i morgon kan møte på jobb og fritidsaktivitetar frå i ettermiddag

Presisering for alle som no lurar på om dei kan på fritidsaktivitetar eller arbeid no i ettermiddag/ kveld: 

21.09.2020: Oppdatert status for berørte barnehagar og skuletrinn

Det har i dag vore eit beredskapsmøte i oppvekst. Overordna gjeld at vi er ekstra nøye med at barn med nyoppståtte symptom ikkje skal i barnehagane eller skulane. I samarbeid med smittesporingsteamet har ein komme fram til følgjande status for barnehagar og skular:

Velkomen til gapahuken i Kvenndalen!

Søndag 27. september er det «Gapahukens dag», og i samband med dette inviterer Eidet vel til familiedag ved Kvennbu, den flotte gapahuken dei har i Kvenndalen.

20.09.2020: Det er så langt i dag ikkje påvist fleire nye smittetilfelle

Kommuneoverlegen har så langt ikkje fått påvist fleire nye smittetilfelle i dag.  Dette er status pr. 17:50 i kveld.

19:09:2020: Det er påvist eit nytt smittetilfelle relatert til tidlegare påvist smitte

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om eit påvist smittetilfelle med covid-19  knytta til testing i regi av den pågåande smittesporinga.  

Presisering: Føresette til barn i stengte avdelingar har ikkje generell karantene

Informasjonen som vart sendt ut tidlegare kunne forståast som om alle føresette har fått karantene og felles råd om ikkje å gå på jobb. Vi vil gjerne få nyansert dette litt. Du kan vurdere å gå på jobb dersom du ikkje er tilsett i nedstengt avdeling, er definert som nærkontakt eller sett i karantene i regi av smittesporingsteam. Næringsdrivande og arbeidsfolk som ikkje er tilsett i berørte kommunale einingar kan gå på jobb dersom dei følgjer desse anbefalingane:

Oppdatering 18.09.2020: Iverksette tiltak som følge av påvist smittetilfelle med covid-19 i Surnadal

I samband smittesporing av eit tilfelle av påvist Covid – 19 i Surnadal kommune er desse barnehageavdelingane/skuletrinna stengt av kommuneoverlegen fredag 18.09 og måndag 21.09. 2020: