Besøkstid og telefontid på kommunehuset er måndag- fredag kl. 09:00-15:00 

Telefon: 716 55 800 

E-post: post@surnadal.kommune.no

 

 

Felles bilde klokkar og kunstverk 2019

Onsdag 14.mai var det tilstelning på Thon Hotell Surnadal for kommunalt tilsette som har oppnådd 25 års teneste i kommunen og for dei som har vorte pensjonistar i løpet av 2018.

Stupetårn1

No kan badegjestar i Kalkstranda glede seg: Det nye stupetårnet er snart på plass! Det er dimensjonert for 29 personar og har sitteplassar.

Driftsassistansens Vannpris for 2018 er tildelt Surnadal kommune.

Utsyn over Svartvatnet

Grunna vervarselet blir dette arrangementet avlyst:

Onsdag 1. mai opnar Stikk UT!-sesongen 2019, og i Surnadal vil dette vil blir markert ved den nye Stikk UT!-posten ved Svartvatnet på Nordmarka. Her vil det det bli servert frukt og drikke til alle som besøkjer trimposten i tidsrommet 17.30-20.00.

 

Alle kvinner i Surnadal kommune født 1949-1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 6.5 - 29.5.2019.

Frå og med 2020 vil Surnadal kommune bruke Skatteetaten sin utrekna marknadsverdi for boligar som grunnlag for utskriving av eigedomsskatten. Vi ber difor eigarar av bustader om å kontrollere at dei førehandsutfylte tala under post 4.3.2 i skattelikninga for 2018, som sendast ut av Skatteetaten, er riktige. Det er den enkelte skatteytar sitt ansvar å korrigere skattemeldinga si dersom han kan dokumentere gyldig takst som medfører endring i formuesverdi. I denne artikkelen har vi samla nyttig informasjon og veiledning til korleis du går fram.

Påska 2019: Det vil ikkje bli opna for drikkevatn i den delen av leidningsnettet som ikkje er frostsikra i Steinholmlia hyttefelt i påska. Grunnen er nattefrost. Det vil bli gjort ei ny vurdering i veke 18. 

Teknisk Avd, Surnadal kommune.

Ungdomar som er registert busett i Surnadal kommune kan søkje på ordninga "Sommarjobb for ungdom".

Under Ledige stillingar finn du meir informasjon om stillingane og opplysningar om søknadsprosessen.

Hugs å søkje elektronisk på ledige stillingar i Surnadal kommune. 

SØKNADSFRIST: 26.04.2019