-Ka ska vi finn på?

Sjekk brosjyren Aktivitetar i Surnadal!

Koronanytt: Datoar for 4. dose til 80 år og eldre i sommar

Brosjyre med aktivitetar i Surnadal -link til digital versjon

Her er link til digital versjon av brosjyren Aktivitetar i Surnadal. https://joom.ag/zeed

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester

 

Folldalsvegen-oppdatering

Det pågår skifte av stikkrenner i mellom bommen ved Kvammen og Follsjø. Det kan da bli opptil eit par timars ventetid mens dette arbeidet pågår.

Namnevedtak

Formannskapet behandla på sitt siste møte ei gjenopna sak om namnsetting av tre vegar på Nordmarka. Dei vedtok at namna skulle vere:

Damprosjektet i Folldalen

Melding frå Statkraft-veke 21:

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

   Melding frå Lotteri- og stiftelsestilsynet om tilskottsordning med særleg interesse for frivillige lag:

IMDi: Tilskot til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjonar

Vi minner om ekstraordinær utlysing med søknadsfrist 20. mai

Utdeling av heidersteikn

Onsdag den 11. mai arrangerte Surnadal kommune ei triveleg markering med middag og utdeling av heidersteikn for tilsette som har arbeidd i kommunen i 25 år, og for tilsette som har gått av med pensjon i løpet av 2019. Arrangementet skulle vore gjennomført tidlegare, men har vore utsett heilt til no på grunn av koronapandemien.