Influensavaksinering hausten 2020

Årets influensavaksinering vil foregå i Surnadal idrettshall 27.- 29. oktober. Vaksineringsdagane er delt inn slik at folk frå ulike grender møter opp på ulike dagar.     

Halloween-råd 2020

Halloween og 31. oktober nærmar seg med stormskritt, til glede for mange små og store. FHI har samla eit knippe råd for korleis du kan gjennomføre feiringa på ein måte som ivaretek smittevernet.

Veterinærvakta er lyst ut på Doffin

   

Brannsikring av tette trehusområde (Surnadalsøra og Todalsøra)

Vi har fått denne påminninga frå fylket med spesiell interesse for dei som har hus på Surnadalsøra og Todalsøra: Vi minner om at fristen for å søke om tilskudd til brannsikring av tette trehusområder er  1. november 2020.  

Forslag til lokal forskrift om påslepp til offentleg avløpsnett

 For å hindre at fett, olje og andre uønska stoff kjem inn på kommunalt avløpsnett er Surnadal kommune i ferd med å utarbeide ei lokal forskrift på dette området. Formålet er å beskytte avløpsnettet og unngå driftsproblem.  

TV-aksjonen 2020: Innbyggarbøsse mot plastforsøplinga i havet

I år går inntektene frå TV-aksojnen NRK til å bekjempe den enorme plastforsøplinga i havet. 8 millionar tonn plast hamnar i havet kvart einaste år. Plasten forurensar ikkje berre vatn og øydelegg marint liv. Den rammar heile økosystemet vårt. Det er berekna på globalt nivå at kvar person i snitt får i seg 5 gram plast i veka. Dette tilsvarar vekta av eit kredittkort. På grunn av korona blir det ikkje bøssebering dør til dør, men du kan bidra ved å støtte innbyggarbøssa som kommunen har oppretta. Det er TV-aksjonen som eig kontoen til innbyggarbøssa. Klikk på bildet under for å gå til innbyggarbøssa og gi ditt bidrag. Del gjerne bøssa med venner og kjente.

Digital testbestilling for covid-19

No kan du bestille koronatest på nett! Du treng ikkje henvisning frå lege eller andre helsetenester. Det er nok at du følger  gjeldande nasjonale kriterier for testing  før du bestiller. Er du i tvil kan du ta helsenorge.no sin  koronasjekk .

Har du vore på Rensvik Pizza og Grill etter 18. september?

Ein ansatt ved Rensvik Pizza og Grill har fått påvist korona. Kristiansund kommune har i samråd med Folkehelseinstituttet, FHI, sendt ut følgande beskjed i pressa om korleis personar som har vore på Rensvik Pizza og Grill etter 18. september skal forhalde seg:

God haustferie - på heimebane

Den etterlengta haustferien står for døra og dei fleste har sikkert tenkt å bli heime eller på hytta si i år. Det kan det vere fleire gode grunnar til å gjere no.  

Nye testråd frå FHI til ungdom og vaksne

FHI kom i dag med eit nytt rettleiingsskjema for ungdom og vaksne. Skjemaet hjelper til å vurdere når ein skal vere heime frå skule eller arbeid, når ein skal testast og når ein kan gå tilbake på skule/jobb.