Ny nettbutikk for bygdebøker

Interessa for dei nye bygdebøkene for Surnadal har vore stor, ikkje berre blant innbyggarane i Surnadal kommune. Både frå andre stader i landet og frå utlandet kjem det jamt spørsmål om kvar bøkene er å få tak i.  

Informasjon om anleggsabeid i Folldalen veke 24

Melding frå Byggleiar

14.06.2021: Status for koronavaksineringa og informasjon til studentar og tilflyttarar

Vi er no i gang med å kalle inn Gruppe 8 (55 - 64 år) med tilbod om koronavaksine. Studentar og tilflyttarar eller personar som jobbar her gjennom sommaren, finn viktig informasjon i denne artikkelen.

No startar sikringa av Kvanne ferjekai

    Møre og Romsdal fylkeskommune startar på sikringa av Kvanne ferjekai måndag 21. juni.

Informasjon om arbeid i Folldalen veke 24 - 28

Melding frå byggleiar:

Meldingar frå Surnadal bibliotek

     

10.06.2021: Reiser og karantenereglar

Det er mange som har spørsmål kring reising og karantenereglar. Dette endrar seg jamt, men her er ei oversikt over dei viktigaste reglane som gjeld pr i dag:

03.06.2021: Siste nytt om koronavaksineringa

Surnadal kommune opprettheld eit doseintervall på 6 veker for alle vaksinasjonsgrupper. For vår kommune medfører dette ingen forsinkelsar i vaksineringa. 

Oppdatert lokalt vaksineringsscenario

Eit lokalt v aksineringsscenario legg til grunn dei leveransane og doseintervall som FHI til ei kvar tid førespeglar. 

Koronatesting (PCR) i mai/juni 2021:

  Det blir open teststasjon ved ambulanseinngangen på Surnadal legesenter desse dagane i veka: Veke 22: mån 31. mai - onsdag 02. juni  - torsdag 27. mai - fredag 04. juni. Frå og med  veke 23 blir det testing 3 dagar i veka: måndag - onsdag og fredag. Bestill test elektronisk på c19.no