Bygdebokslepp!

  Endeleg er band 5 av det nye bygdebokverket for Surnadal kome i hus! Boka omfattar området frå Honnstad til Kvammen på sørsida av elva, og i tillegg markagardane Folddalen og Vinddøldalen.

Oppfriskingsdose til personar 18 - 64 år utan underliggande sjukdom

 

Julegrantenning på Skei

  ​

Nye retningslinjer for motorferdsel i utmark

Nye retningslinjer for motorferdsel i utmark er vedtekne. Det meste fortsett som før, men det blir nokre viktige endringar

Har du ledig husrom og varme klede til flyktningar?

 

Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023 - 2026 - kommunedirektørens forslag

Her finn du lenke til kommunedirektørens forslag til formannskapet:

Kommunedelplan for Naturmangfold

Surnadal kommune lager ein plan for naturmangfoldet i kommunen.

Søk om tilskot til inkludering av barn og unge 2023

Målet med tilskuddsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha sjanse til mestring og samfunnsdeltaking. Tilskuddsordninga skal bidra til utvikling av åpne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. 

Restart og nye verkty for utvikling av Skei sentrum

Møte 31. oktober i Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT)

Vi har ledige timar til influensavaksinering

Har du gløymt å bestille time?