Melding frå Surnadal folkebibliotek:

Halsa_vindkraftmøte

Planane om vindkraft i grenseområda mellom Trøndelag og Møre, som er tema på dette møtet, berører og Surnadal kommune, dvs. fjella ovafor / nord for Bøfjorden og Bæverdalen. Interesserte frå Surnadal er difor velkomne til ope møte i Halsa.

flood-damage-insurance-pic

Statens naturskadeordning dekkjer skade på objekt som ikkje kan forsikrast gjennom ei vanleg privat forsikring. Det som avgjer om du kan søkje erstatning blir difor om objektet kunne ha vore forsikra, ikkje om det faktisk var forsikra.

Logo

Her er informasjon frå Surnadal kommune om tid og stad for førehandsstemminga ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.

Anleggsarbeidet startar som tidlegare annonsert på måndag veke 26. Dette vil medføre endringar i kjøremønsteret i anleggstida:

Krisesenteret er eit beredskapstilbod som menneske i ein krisesituasjon kan oppsøke direkte utan timeavtale eller henvisning frå lege eller andre tenester.

Kart Garte bru

Dette melder Statens Vegvesen i ei pressemelding i dag: Brua over Gartelva på fv. 6156 mellom Glærem og Hamnes i Surnadal skal byttes ut. Anleggsarbeidet er i gang.

frisbeegolf

Informasjon om sommaraktivitetar for ungdom frå Ungdomskontakten i Surnadal kommune:

Ungdomskontakten har eit  tilbod om gratis sommaraktivitet for ungdom i veke 26 og veke 27. Tilbodet er for ungdom i alderen 12-23 år busett i Surnadal. Enkelte aktivitetar har få plassar og der gjeld førstemann til mølla-prinsippet.