NAV-Surnadal har stengt publikumsmottak i uke 25

"NAV Indre Nordmøre avd. Surnadal har stengt publikumsmottak i uke 25, pga. flytting til midlertidige lokaler.

Test av Nødvarsel på mobil

Klokka 12 onsdag 12. juni 2024 blir det test av Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over heile Norge i ein felles nasjonal varslingsprøve.

Oppdatering: Kikhoste i Surnadal - ikkje ring ned legesenteret

Det er mykje kikhoste i Midt-Norge for tida. - Som forventa er det no også oppdaga kikhoste i Surnadal kommune, seier kommuneoverlege Bjørn Buan.

Ferieaktivitetar for unge

Surnadal kommune vil arrangere fleire gratis ferieaktivitetar for unge i første veka av juli. Påmeldingsfrist er torsdag 20. juni kl. 15; og om det blir særs populært, gjeld "først til mølla".  Trykk på lenka under for påmelding. Påmelding til ferieaktivitetar

Utdeling av heidersteikn 5. juni 2024

Torsdag den 5. juni arrangerte Surnadal kommune ei triveleg markering med middag og utdeling av heidersteikn for tilsette som i 2022 har arbeidd i kommunen i 25 år og for tilsette som gjekk av med pensjon same år.

Pengar å hente for lag og organisasjonar?

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester frå Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Eigenberedskap for 7 dagar

Du er sjølv ein viktig del av beredskapen i Norge dersom kriser oppstår. Vi lever i ei stadig meir uroleg verden – blant anna som følge av klimaendringar, krig og digitale truslar. DSB har difor endra anbefalinga om eigenberedskap for 3 dagar til 7. 

Folldalsvegen veke 22

"I løpet av denne uken vil det bli påført et støvbindende produkt (Dustex) på veien i fra Kvammen og til Gråsjø.

Oppvekstnettverk Nordmøre feirar boklansering på Kommuneforlaget

Med tittelen Lederskap i oppvekstsektoren, har eit mangeårig samarbeid mellom kommunar på Nordmøre hamna i bokform til inspirasjon for andre.  Denne gjengen har gjort ein kjempejobb!

Farevarsel om skogbrannfare på oransje nivå i Surnadal

Oransje farevarsel betyr høg sannsynlegheit for skogbrann og at brannen kan bli så stor at den er vanskeleg å handtere.