Torsdag 17. oktober vart det nye kommunestyret konstituert og Margrethe Svinvik (Sp) vart konstituert som ordførar i Surnadal kommune etter Lilly Gunn Nyheim (Ap). Det nye kommunestyret i Surnadal kommune har 27 medlemmar. Dei som sit på framste rad utgjer formannskapet.

Dato for årets influensavaksinering for personar i risikogruppa blir:

  • 25. oktober 09.00-14.00
  • 1. november 09.00-14.00
  • 4. november 09.00-14.00

Fra og med lørdag 5. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Møre og Romsdal fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

Ungdomskontakten i Surnadal kommune ønskjer å invitere til aktivitetar i haustferien i veke 41 for ungdom mellom 12- 23 år.

 Under kveldsshowet på årets Ildsjelsamling i går vart det delt ut pris for «Årets MOT partner kommune», «Årets MOT-partner videregående» og «Årets MOT-partner ungdomsskole». MOT Surnadal stakk av med prisen Årets MOT-partner kommune! (Foto: MOT)

 Fylkeskommunen utarbeider planar for heile regionen og meiner det er viktig å høyre korleis du ønsker å ha det i Møre og Romsdal i framtida. Du er invitert til å svare på ei kort spørjeundersøking.

 Søndag 20. oktober skal 100.000 frivillige bøsseberarar besøke 2,3 millionar husstandar. Dette gjør TV-aksjonen til Norges største dugnad og verdas største innsamlingsaksjon. Vil du vere med og gå årets viktigaste søndagstur? Registrer deg med kontaktinformasjon og kva krins i Surnadal kommune du ønskjer å gå i, og du vil motta praktisk informasjon på epost. Det er behov for bøsseberarar  i alle krinsane som er synleg i lista når du registrerer deg. Registrer deg her

 Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til markering av Villaksens år 2019

Tid og stad: Storstuå på kulturhuset (inngang nedre), Skei i Surnadal
torsdag 26. september kl. 19:00

Ved funn av kadaver av sau eller ku, ber vi alle om å varsle Surnadal kommune ved Råg Ranes på mobil: 90139231. Potensielle eigarar vil bli kontakta av kommunen.