Fra kl. 12.00 til 15.00

  •  Velkomsstale av ordførar og leiar av utval for biologisk mangfald klokken 12.00.
  •  Slåttemarksvandring med Asbjørn Moen frå klokken 13.00 til 14.00 
  •  Ljåkonkurranse klokken 14.00
  •  Heile dagen: Slåttearbeid -Fuglekassebygging for barn -Konkurransar med bokpremiar
  •  Vandring 
  •  Surnadal Bygdekvinnelag står for sal av kaffe og bakels

Ungdomskontakt har ilag med aktivitetskontakt tilbod om aktivitet i sommarferien. Meld dykk på. Tilbodet er GRATIS! 

Surnadal kommune sit på ei mengde uavhenta husnummerskilt.

Kulturhuset


  

Surnadal kulturhus er no opna igjen på dagtid og det fører også til at biblioteket kan gi eit betre tilbod.

NAV

NAV Surnadal åpnar for publikum på onsdagar, frå kl.12:00-14:00. Alle planlagte møter vil gå som avtalt.   

Både temperaturforholda og kvaliteten på badevatnet i Surnadal er på topp!